خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- دسته : اذان

اذان
   تعداد 256
استاد مرحوم رحیم موذن زادهاذان سوزناک مرحوم رحیم مؤذن زاده " اربعین حسینی"5642
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : آپارات
زمان :
کد: 106586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم1302
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
زمان :
کد: 105588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری دانش آموز پایه دهم5532
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان :
کد: 105587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاذان الثانى1790
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88453
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاذان1586
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87785
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاذان الاول1569
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87784
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالأذان 11679
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87302
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 31571
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86841
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 11499
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86840
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالاذان 14433
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85717
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاْذان 31546
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاْذان 11415
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان مسجد السیدة زینب1398
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالآذان -مختلف- فی فجر رمضانی1418
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84490
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیأذان1240
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاْذان 21289
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83324
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان1291
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83213
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالاذان 21526
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82487
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالاذان 11379
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82030
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشاذان 17125
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان مقام راست3542
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81426
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان 12832
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81425
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالاذان1221
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81095
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد ابوالعینین شعیشعالاذان 11377
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80484
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان 21321
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,374,771