خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها

چهارشنبه 21 آذر 1397 - 3 ربيع الثاني 1440 - 12 دسامبر 2018

شمسی

20 آذر - قتل عام افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان(1357ش)20 آذر - آغاز عملیات مطلع الفجر(1360ش)20 آذر - شهادت آیت ‌الله"دستغیب" سومین شهید محراب20 آذر - شهادت شهید محراب آیت اللَّه دستغیب19 آذر - تظاهرات تاریخی تاسوعا و عاشورا علیه رژیم پهلوی (1357 ش)21 آذر - تأسیس دولت ‌خودخوانده "فرقه دموکرات" در آذربایجان(1324 ش)

قمری

2 ربیع الثانی - قتل عبدالله بن معتز در زندان مقتدر عباسى ( 296 ق)2 ربیع الثانی - درگذشت حکیم آیت الله میرزا ابوالقاسم حکمت (1371ق)2 ربیع الثانی - شهادت امام باقر (ع) به روایتی (114ق)3 ربیع الثانی - جنگ بنی النضیر و رانده شدن یهودیان از مدینه (3ق)3 ربیع الثانی - پیمان شکنى امین در برابر برادرش مأمون ( 194 ق)4 ربیع الثانی - وقوع غزوه غابه (6 ق)4 ربیع الثانی - درگذشت منتصر باللّه عباسى (248 ق)4 ربیع الثانی - تولد حضرت عبدالعظیم حَسنی(ع) (173ق)

میلادی

11 دسامبر - تأسیس صندوق حمایت از کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف (1946م)11 دسامبر - روز جهانی کودک و تلویزیون 11 دسامبر - روز جهانی کوهستان13 دسامبر - مرگ "حیدر علی‌اف" و پایان یک قرن قومیت‌پرستی و اسلام‌ستیزی (2003م)


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,809,013