خدمات تلفن همراه

فهرست مناسبت ها

چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 25 جمادي الاول 1441 - 22 ژانويه 2020

شمسی

1 بهمن - ترور انقلابی حسنعلی منصور(1343ش)1 بهمن - انحلال شورای سلطنت(1357 ش)1 بهمن - ارائه نظریه "ولایت فقیه" توسط امام خمینی در نجف اشرف(1348 ش)1 بهمن - رحلت محدث کبیر شیعه حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان (1319 ش)2 بهمن - تحریم همه پرسی فرمایشی رژیم از سوی حضرت امام خمینی(ره) (1341ش)3 بهمن - نامه روحانیت مبارز ایران خطاب به کمیسیون حقوق بشر (1356 ش)3 بهمن - تشکیل کمیته استقبال از حضرت امام خمینی (1357 ش)3 بهمن - اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)3 بهمن - بستری شدن امام خمینی(ره) در بیمارستان قلب تهران (1358ش)

قمری

25 جمادی الاول - مرگ معاویه دوم (64 ق)25 جمادی الاول - درگذشت نور الدین علی بن عبدالعالی عاملی عالم بزرگ شیعه (938ق)25 جمادی الاول - رحلت استاد برجسته حوزه علمیه ی قم، آیت الله میرزا محمد فیض قمی (1370ق)26 جمادی الاول - رحلت محقق کبیر و فقیه شهیر "میرزا محمد حسین نایینی" مرجع و زعیم حوزه و مجاهد دوران مشروطه (1355ق)

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,817,000,158