خدمات تلفن همراه

لیست مناسبت ها

جمعه 10 آذر 1402 - 17 جمادي الاول 1445 - 1 دسامبر 2023

شمسی

9 آذر - وفات استاد "عبد الباسط"9 آذر - روز بزرگداشت "شیخ مفید"9 آذر - برگزاری مراسم چهلم شهادت آیت ‌اللَّه "سید مصطفی خمینی" (1356ش)9 آذر - وفات استاد "عبدالباسط محمدعبدالصمد" قاری شهیر قرآن (1367ش)10 آذر - روز مجلس10 آذر - لغو قرارداد دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران (1311 ش)10 آذر - شهادت شهید آیت اللَّه مدرس(1316 ش)11 آذر - شهادت "میرزا کوچک خان" رهبر نهضت جنگل (1300ش)11 آذر - انتخاب 7 تن از فقهای نظام به عنوان مرجع تقلید توسط جامعه مدرسین(1373 ش)11 آذر - همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 ش)

قمری

17 جمادی الاول - قتل عبدالله بن زبیر در مکه (73 ق)17 جمادی الاول - تولد ابوحامد امام محمد غزالی، دانشمند شهیر و فیلسوف نامی ایران (450ق)18 جمادی الاول - وفات قرطبی، نویسنده کتاب عقدالفرید (328 ق)

میلادی

0 دسامبر - روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها[سومین یکشنبه نوامبر]1 دسامبر - روز جهانی ایدز2 دسامبر - روز جهانی لغو بردگی 2 دسامبر - آغاز قیام "فیدل کاسترو" (1956م)2 دسامبر - اعلام "دکترین مونْروئه" و آغاز سیاست استعماری آمریکا(1823م)
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 26,592,593