خدمات تلفن همراه تبیان

فهرست دعاهای صحیفه سجادیه تبیان
مقدمه1- دعا در ستايش خداي عزوجل2- دعا بر محمد و آل محمد3- دعاي آنحضرت بر حاملان عرش4- دعاي آنحضرت برآنان که به پيامبران ايمان آورده اند5- دعاي آنحضرت براي خود و نزديکانش6- دعاي آنحضرت به وقت صبح و شام7- دعاي آنحضرت به وقت مهمات و رنج8- دعاي آنحضرت در پناه بردن به خداوند9- دعاي آن حضرت در شوق به آمرزش10- دعاي آنحضرت در‌ مقام التجاء ‌به‌ خداى تعالى11- دعاي آنحضرت در عاقبت به خيري12- دعاي آنحضرت در اقرار به گناه13- دعاي آنحضرت در طلب حاجت ها14- دعاي آنحضرت در دادخواهي از ستمگران15- دعاي آنحضرت به وقت بيماري16- دعاي آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان17- دعاي آنحضرت چون نام شيطان برده مي شد18- دعاي آنحضرت در دفع بلاها و سختي ها19- دعاي آنحضرت به وقت درخواست باران20- دعاي آنحضرت در مکارم اخلاق21- دعاي آن حضرت به وقت رويدادهاي اندوه بار22- دعاي آنحضرت در سختي و گرفتاري23- دعاي آنحضرت براي تندرستي24- دعاي آنحضرت براي پدر و مادر25- دعاي آنحضرت براي فرزندانش26- دعاي آنحضرت براي همسايگان و دوستانش27- دعاي آنحضرت براي مرزداران28- دعاي آنحضرت در ترس از خدا29- دعاي آنحضرت به وقت تنگي رزق30- دعاي آنحضرت براي اداي وام31- دعاي آنحضرت در توبه و بازگشت32- دعاي آنحضرت در نماز شب33- دعاي آنحضرت در درخواست خير و نيکي34- دعاي آنحضرت به هنگام گرفتاري35- دعاي آنحضرت در رضا به قضاي حق36- دعاي آنحضرت به وقت شنيدن رعد37- دعاي آنحضرت در شکر38- دعاي آنحضرت در عذر خواهي از حق39- دعاي آنحضرت در طلب عفو40- دعاي آنحضرت به وقت ياد مرگ41- دعاي آنحضرت در درخواست پرده پوشي42- دعاي آنحضرت به وقت ختم قران43- دعاي آنحضرت به وقت ديدن ماه نو44- دعاي آنحضرت به وقت فرارسيدن ماه رمضان45- دعاي آنحضرت به هنگام وداع ماه رمضان46- دعاي آنحضرت در روز عيد فطر و جمعه47- دعاي آنحضرت در روز عرفه48- دعاي آنحضرت در روز عيد قربان و جمعه49- دعاي آنحضرت در دفع مکر دشمنان50- دعاي آنحضرت در ترس از حق51- دعاي آنحضرت در تضرع و زاري به درگاه حق52- دعاي آنحضرت در اصرار در طلب53- دعاي آنحضرت در اظهار فروتني54- دعاي آنحضرت در رفع اندوه ها


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,487,555,567