خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا519
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص اذاعة سوریا499
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة اذاعة سوریا422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران اذاعة سوریا428
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 90 - 101419
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 89419
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30 - 46419
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 - 10401
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 33 - 50399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41 - 49396
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36 - 49385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108 - 123385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم استدیو403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 3393
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 10-26 بغداد 1952415
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36416
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم - طه387
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد- بغداد387
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ماتم389
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر389
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 111- 135 استدیو432
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه - اذاعة سوریا389
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 43 - 52378
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء استدیو394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 77 - 82381
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,800,236,244