خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای توسل - اثر: حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتیدعای توسل
1392/04/10
                  تعداد استفاده : 2179
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:30
توضیحات : قرائت دعای توسل توسط «مهدی سماواتی» به مناسبت فاطمیه (31:30)

مدت : 31:30
کد: 6616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,903,130