خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره سجده - حفص از عاصم - اثر: شیخ سعد الغامدی

شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره سجده - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 258
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,900,009