خدمات تلفن همراه

فهرست شهرهای جهان - Tuvalu

Tuvalu

Funafuti

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,747,417