خدمات تلفن همراه

فهرست شهرهای جهان - Papua New Guinea

Papua New Guinea

N/A - Port Moresby

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,575,801