خدمات تلفن همراه تبیان

فهرست محتوای نرم افزار متون تبیان -

محتوای مذهبی

قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

1 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد بهرام پور

5,439
مفاتيح الجنان

2 - مفاتيح الجنان

5,275
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

3 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد انصاريان

1,665
قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

4 - قرآن با صوت و تصوير و ترجمه استاد قرائتي

900
تفسير نور استاد قرائتي

5 - تفسير نور استاد قرائتي

361
ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

6 - ترجمه و تفسير نور قرآن از استاد خرم دل

284
تفسير همراه

7 - تفسير همراه

272
تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

8 - تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

270
نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

9 - نهج البلاغه با ترجمه استاد انصاريان

180
صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

10 - صحيفه سجاديه با ترجمه مرحوم فيض الاسلام

136
صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

11 - صحيفه سجاديه با ترجمه علامه شعراني

134
ميزان الحکمه دارالحديث

12 - ميزان الحکمه دارالحديث

114
نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

13 - نهج البلاغه با ترجمه استاد دشتي

104
رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

14 - رساله جامع آيت الله العظمي سيستاني

100
رساله آيت الله العظمي نوري همداني

15 - رساله آيت الله العظمي نوري همداني

99
صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

16 - صحيفه سجاديه با ترجمه استاد انصاريان

94
رساله آيت الله العظمي مظاهري

17 - رساله آيت الله العظمي مظاهري

82
رساله آيت الله العظمي سبحاني

18 - رساله آيت الله العظمي سبحاني

77
دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

19 - دانشنامه موضوعي قرآن تبيان

68
صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

20 - صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

66
قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

21 - قرآن با ترجمه لاتين از يوسف علي

48
قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

22 - قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

48
قاموس قرآن

23 - قاموس قرآن

44
واژه نامه رساله امام خميني ره

24 - واژه نامه رساله امام خميني ره

31
واژه نامه قرآن کريم

25 - واژه نامه قرآن کريم

28
معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

26 - معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

26
صحيفه نور امام خميني ره

27 - صحيفه نور امام خميني ره

18
قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

28 - قرآن با ترجمه لاتين از پيکتال

16
صحيفه امام خميني ره

29 - صحيفه امام خميني ره

14
ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

30 - ترجمه لاتين صحيفه سجاديه

10
دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

31 - دعای عرفه امام حسین ع با ترجمه آسان

8
تطبيق رساله آيت الله العظمي فاضل با رساله امام خميني ره

32 - تطبيق رساله آيت الله العظمي فاضل با رساله امام خميني ره

8
تطبيق رساله آيت الله العظمي تبريزي با رساله امام خميني ره

33 - تطبيق رساله آيت الله العظمي تبريزي با رساله امام خميني ره

2
رساله امام خميني ره

34 - رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي گلپايگاني با رساله امام خميني ره

35 - تطبيق رساله آيت الله العظمي گلپايگاني با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي خويي با رساله امام خميني ره

36 - تطبيق رساله آيت الله العظمي خويي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي اراکي با رساله امام خميني ره

37 - تطبيق رساله آيت الله العظمي اراکي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي سيستاني با رساله امام خميني ره

38 - تطبيق رساله آيت الله العظمي سيستاني با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي مکارم با رساله امام خميني ره

39 - تطبيق رساله آيت الله العظمي مکارم با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي صافي با رساله امام خميني ره

40 - تطبيق رساله آيت الله العظمي صافي با رساله امام خميني ره

0
تطبيق رساله آيت الله العظمي بهجت با رساله امام خميني ره

41 - تطبيق رساله آيت الله العظمي بهجت با رساله امام خميني ره

0

محتوای علمی

دانشنامه کوچک بريتانيکا

42 - دانشنامه کوچک بريتانيکا

4
اطلس آناتومي نتر - ويرايش ششم

43 - اطلس آناتومي نتر - ويرايش ششم

2

محتوای ادبی

ديوان غزليات شمس

44 - ديوان غزليات شمس

42
شاهنامه فردوسي تبيان

45 - شاهنامه فردوسي تبيان

40
مثنوي معنوي تبيان

46 - مثنوي معنوي تبيان

24
ديوان سعدي تبيان

47 - ديوان سعدي تبيان

24
ديوان حافظ تبيان

48 - ديوان حافظ تبيان

21

محتوای زندگی

آشپزي تبيان

49 - آشپزي تبيان

52


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,654,470,524