خدمات تلفن همراه

مثال  00989123456789
  


شماره موبایل باید مانند مثال باشد
دو رقم اول پیش شماره کشور می باشد که برای ایران 0098 است
در ادامه آن شماره تلفن همراه ، موبایلتان بدون صفر اول می آید
بعد ثبت نام ، کدی به شماره فوق پیامک می شود،
که باید آنرا دریافت کرده و در صفحه شناسایی اعضاء کاربران استفاده نمایید

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,152,769,305