خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (7)- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنج - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 41 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 42 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 43
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,908,650,545