خدمات تلفن همراه

    صحیفه سجادیه - دعای (53)- دعای آنحضرت در اظهار فروتنی - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 350 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 351 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 352جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,719,556