خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (43)- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نو - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 236 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 237 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 238جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,073,656