خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (28)- دعای آنحضرت در ترس از خدا - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 162 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 163 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 164جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,065,462