خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه تبیان - دعای (22)- دعای آنحضرت در سختی و گرفتاری - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 120 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 121 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 122 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 123 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 124 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 125 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 126 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 127
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,371,105