خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (21)- دعای آن حضرت به وقت رویدادهای اندوه بار - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 113 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 114 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 115 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 116 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 117 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 118 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 119جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,039,781