خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (29)- دعای آنحضرت به وقت تنگی رزق - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

165صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 165 166صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 166
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,958,331,070