خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (15)- دعای آنحضرت به وقت بیماری - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

72صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 72 73صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 73 74صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 74
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,958,341,665