خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (14)- دعای آنحضرت در دادخواهی از ستمگران - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

67صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 67 68صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 68 69صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 69 70صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 70 71صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 71
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,898,759,358