خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - سود سهام بانك

عنوان : سود سهام بانك
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : اواخر سال 1356 ه . ش .
تاریخ قمری : اوايل سال 1398 ه . ق
جلد : 3

متن :
[قراين قطعي دلالت دارد هژبر يزداني (1) بهايي است و شايد كمتر از نصف سهام بانك صادرات و علي المذكور بعض بانكهاي ديگر مربوط به اوست ؛ و آيا به محافل كمك مي نمايد، شايد قطعي نباشد. بعضي سود از بانك مزبور گرفته و يا در دفتر طلبكار هستند. آيا در اين صورت از اين بانك سودرا تماما بگيرند و به فقرا بدهند يا خير؟ چون كمتر از نصف مربوط به هژبر يزداني است . ]
بسمه تعالي
مانع ندارد بگيرند و به فقرا بدهند.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,546,580