خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - هشدار پيرامون رفراندم شاه و لزوم هوشياري و مقاومت علما و مردم

عنوان : هشدار پيرامون رفراندم شاه و لزوم هوشياري و مقاومت علما و مردم
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : اواخر دي 1341
تاریخ قمری : شعبان 1382
مناسبت : اعلام برگزاري رفراندم انقلاب سفيد از سوي رژيم
جلد : 1

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
آينده تاريك و مسئوليت سنگين
آقايان توجه داشته باشند كه با وضعي كه پيش آمده ، آينده تاريك ، و مسئوليت ماسنگين و دشوار مي باشد. حوادثي كه اكنون در جريان است ، اساس اسلام را به خطرنابودي تهديد مي كند. توطئه حساب شده اي عليه اسلام و ملت اسلام و استقلال ايران تنظيم شده است . بايد توجه داشت كه اين حادثه را نمي توان با غائله "تصويبنامه "(1)مقايسه كرد و به همان ملاك ، نسبت به اين ماجرا برخورد نمود.
طرف ما، شخص شاهبلكه با تمام قدرت و با كمال درندگي با هر گونه مخالفتي مقابله خواهد كرد. بنابراين نبايدمثل غائله گذشته ، عقب نشيني دستگاه را انتظار داشت ؛ و در عين حال ، مخالفت و مبارزه با آن از وظايف حتميه و ضروريه ما مي باشد، زيرا خطري كه اكنون عموم مردم را تهديدمي كند بزرگتر از آن است كه بتوان از آن چشم پوشيد و در قبال آن بي تفاوت ماند.
وظيفه ما در برابر دام استعمار
دستگاه حاكمه براي اغوا و اغفال ملت ، دام وسيعي گسترده و به يك سلسله اعمال ظاهر فريب و گمراه كننده دست زده است . و ما اگر در مقابل به بيدار كردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نكنيم و از افتادن آنها به دام استعماري كه براي آنان گسترده اندجلوگيري ننمايم ، ملت اسلام در معرض فنا و نيستي قرار خواهد گرفت ؛ فريب خواهدخورد و منحرف خواهد شد؛ و در آن صورت علماي اسلام و جامعه روحانيت علاوه برآنكه خواه ناخواه خود نيز راه نيستي و انحراف را خواهد پيمود و خداي نخواسته از ميان خواهد رفت ، پيش خداوند تبارك و تعالي نيز مسئول و مواخذ خواهد بود كه چاه را ديده و نابينايان را از افتادن در آن برحذر نداشته است . ما اگر بتوانيم در مقابل اين دسيسه وتوطئه هاي شاه ، فقط مردم را بيدار و آگاه سازيم و نگذاريم كه گول بخورند و تحت تاثيربرنامه فريبنده او قرار بگيرند، حتما او را با شكست مواجه خواهيم ساخت و درمانده خواهيم كرد. ما كه نمي خواهيم به جنگ توپ و تانك برويم كه مي گوييد از ما ساخته نيست ، چه كار مي توانيم بكنيم و مشت با درفش مناسبت ندارد؛ بزرگترين كاري كه از ماساخته است بيدار كردن و متوجه ساختن مردم است . آن وقت خواهيد ديد كه داراي چه نيروي عظيمي خواهيم بود كه زوال ناپذير است و توپ و تانك هم حريف آن نمي شود.در عين حال ، چنانكه گفتم راه دشوار و خطرناكي در پيش داريم و آنها كه وظيفه خود رامقابله مي دانند، بايد جوانب امور را بسنجند؛ عواقب امور را ملاحظه كنند و ببينند كه دربرابر شدايد و مصايبي كه ممكن است در اين راه به آنان وارد آيد تا چه درجه تاب مقاومت و استقامت دارند . . . .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,816,293