خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - مسافرت همسر و فرزند امام خميني

عنوان : مسافرت همسر و فرزند امام خميني
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 27 دي 1341
تاریخ قمری : 20 شعبان 1382
مکان : قم
جلد : 1

متن :
اينجانب سيد روح الله مصطفوي شناسنامه 2744 صادره از شعبه 2 كمره فرزند سيدمصطفي به موجب اين ورقه اجازه مي دهم كه عيال اينجانب خديجه ثقفي شناسنامه شماره 4910 صادره تهران فرزند محمد ثقفي به اتفاق فرزندشان سيد مصطفي مصطفوي به عراق مسافرت نمايند، و اين ورقه اجازه اينجانب جهت مسافرت مشاراليهانافذ و معتبر است . (1)
روح الله المصطفوي
27/10/147441 صحت امضاي حضرت آيت الله آقاي حاج سيد روح الله مصطفوي شناسنامه شماره 2744 صادره حوزه 2 كمره كه در دفتر گواهي معين و در اين ورقه به علامت * نمايانده شده است گواهي مي شود.
سردفتر شماره 7 قم
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,109,971