خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - پاسخ به سوالات شرعي

عنوان : پاسخ به سوالات شرعي
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 1355 ه . ش .
تاریخ قمری : 1397 ه . ق .
جلد : 3

متن :
سئوال كننده : پسنديده ، سيد مرتضي
سئوال : [شخصي در نيروي هوايي عمليات ساختمان هليكوپتر را متصدي است و متدين است . و افسرها به او
تلويزيون مي دهند كه تعمير نمايد، و نمي تواند تمرد نمايد. آيا بايد كناره گيري كند يا مجاز است به خدمات ادامه دهد و حقوق بگيرد؟]
جواب : بسمه تعالي . اگر مي تواند بيرون برود.
-[شخصي در دارايي ، متصدي تشخيص مالياتهاست و حتي المقدور سعي مي نمايد اشخاصي كه مشمول ماليات نيستند، يا - اگر ممكن شود - اشخاص مشمول را معاف ، يا در تشخيص ماليات با مردم به ارفاق و تا درجه اي با مسامحه ماليات را تشخيص دهد، و به مردم خدمت مي نمايد. به او و امثال او اجازه دهيم يا خير؟]
-اجازه بدهيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,783,788