خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اصلاحيه - پيشنهاد چند اصلاح در متن كتاب نهضت امام خميني "جلد اول ، پيش از چاپ "

عنوان : پيشنهاد چند اصلاح در متن كتاب نهضت امام خميني "جلد اول ، پيش از چاپ "
نوع : اصلاحيه
تاریخ شمسی : 1355 ه . ش .
تاریخ قمری : 1396 ه . ق .
مکان : قم
مخاطب : روحاني "زيارتي "، سيد حميد
جلد : 3

متن :
- ص 3، سال 1350 ، گرچه مطلب مهم نيست لكن چون مخالف با واقع است تذكرمي دهم : اينجانب در زماني كه ساكن مدرسه دارالشفا(1) بودم مدتها فلسفه تدريس مي كردم و در سنه 1348 [قمري ](2) به واسطه تاهل از مدرسه خارج شدم .
- ص 3، علت اصلي توسعه اين مجلس (3) جلوگيري شديد پليس رضاشاه بود از مطلق مجالس تعزيه و موعظه و امثال آن ، از اين جهت مردم علاقه مند بودند و اينجانب نيزدرس خصوصي "منازل السائرين "(4) را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم .
- باز تذكر مي دهم كه مبالغات صحيح نيست ؛ بايد مطالب چنانچه بوده و هست نوشته شود.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,531,863