خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه صرف وجوهات شرعيه در رابطه با شش مورد مندرج در نامه

عنوان : اجازه صرف وجوهات شرعيه در رابطه با شش مورد مندرج در نامه
نوع : اجازه نامه
مخاطب : روحاني ، هادي "نماينده امام خميني در بابل "
جلد : 3

متن :
[بسمه تعالي شانه . . . پس از اهداي سلام و تحيات وافره و تقديم ادعيه خالصانه عرض مي شود:
آيا اجازه مي فرماييد در اداره حوزه علميه شهرستان بابل به مقدار حاجت و ضرورت از سهم مبارك صرف شود؟
آيا اجازه مي فرماييد از سهم مبارك به فقراي خير سادات به مقدار ضرورت دستگيري شود؟
آيا اجازه مي فرماييد كه از سهم مبارك به وضع زندگي بعضي اهل علم شهر كه محتاج باشندرسيدگي شود؟
آيا اجازه هست كه از سهم مبارك ، به بعضي از جديد الاستبصارهاي (1) از فرقه ضاله بهاييه به عنوان تشويق يا براي رفع احتياج كمك شود؟
آيا اجازه هست كه در موارد ضرورت براي قاصرين ، از اشخاص ذي صلاحيت نصب قيم نمايم ؟
براي كارمند دولت آيا اجازه مي فرماييد از بابت حقوق استحقاقي از مال مجهول المالك دريافت كند؟ داعيكم ، خادم الشريعه : هادي روحاني ]
بسمه تعالي
تمام مراتب مسطوره (2) را مجازيد. لكن نصف از سهم مبارك را براي ادامه حوزه مباركه نجف بفرستيد. والسلام عليكم .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,232,204