خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - لزوم اعلام رسمي لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي

عنوان : لزوم اعلام رسمي لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 9 آذر 1341
تاریخ قمری : 2 رجب 1382
مکان : قم
جلد : 1

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
بازي با سرنوشت مردم مسلماناگر اين دفعه مردم عصباني بشوند ديگر ما جلوي آنها را نمي توانيم بگيريم ؛ و حتي سرنيزه هم جلوي آنها را نمي تواند بگيرد. و اگر درست نشود، من خودم به تنهايي راه مي افتم و هر چه پيش آيد، بيايد. به "علم " بگوييد اينقدر لجاجت نكند و با خودپسندي واز روي هوا و هوس با سرنوشت يك مشت مردم مسلمان بازي نكند!
اولتيماتوم به دولت
.. . هر چند مضمون تلگرافي كه براي علماي قم فرستاده ، قانع كننده مي باشد، ولي تادر جرايد رسمي كشور لغو تصويبنامه به طور صريح اعلام نگردد، ما نمي توانيم به اين تلگراف ترتيب اثر دهيم ؛ و هيات حاكمه بداند كه اگر خبر لغو تصويبنامه را در جرايداعلام نكند، ما اين تلگراف را كان لم يكن فرض كرده به مبارزه ادامه خواهيم داد . . . . (3)
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,118,825