خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعي در موارد مقرر

عنوان : پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعي در موارد مقرر
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : ارديبهشت 1353
تاریخ قمری : ربيع الثاني 1394
مخاطب : رحماني ، محمدعلي
جلد : 3

متن :
[بسمه تعالي . محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي الامام الخميني - دام ظله الوارف
.. . به عرض عالي مي رسانم كه مومني : حاج محمود اسداللهي ، مبلغ هشت تومان كه نصف آن را ازبابت سهم سادات پرداخته اند در بقيه كه به اينجانب مراجعه كردند، معروض داشتم بايد از سركار اجازه هر نوع دستوري را دريافت داشته ؛ بدين وسيله بفرماييد وجه مزبور را كه چهار تومان است خدمت خودتان ارسال دارم يا اينكه در قوچان با اجازه از شما به مستحقين برسانم و يا قم خدمت حاج آقاي اخوي (1) برسانم . عرضي نيست ؛ ايام عزت مستدام .
8/2/53 - محمدعلي رحماني ]
بسمه تعالي
وجوهي كه خدمت شما مي دهند مجازيد نصف آن را در مصارف خودتان يا درمحل به موارد مقرره صرف كنيد و نصف ديگر را خدمت آقاي اخوي به قم برسانيد. ازجنابعالي اميد دعاي خير دارم . توفيق و تاييد شما را خواهانم .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- آقاي سيدمرتضي پسنديده .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,306,152