خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي روستاها و مناطقي از كشور افغانستان "

عنوان : اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي روستاها و مناطقي از كشور افغانستان "
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : بهمن 1352
تاریخ قمری : محرم 1394
مخاطب : موسوي ، سيد حسين - محمدجان ، دهن زرسنگ
جلد : 3

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد والصلوه ، مخفي نباشد بر مومنين مناطق "تلخك " و "سفيد چشمه " و"سرجنگل نوكمران " و "قتلش پايين " و "لعل " از "دهن مشكنو" به بالا كه عبارت است از "سياسنگ " و"دشك " و "قلعه محمد قدم " و "قلعه شكركي " و ده "بناب " و "نوقباد شكركي " و "موش خرده " و "غارسنگك " و "حصار" و "دهن بوم " و "دره مزار" و "قروبه " و "ديوالك لعل عليا" و "سرشكركي نوآباد"و "شكركي " و "سرسقايه " و "كج مزار" و "ايرداد تال پيچ " و "ارگ " و "دهن گنبد" و "كجي شخلا" و"رشك " در سمت چپ ؛ و "دهن توكاني " كه عبارتند از "آچه بازار ابيه نو" و "سياه نو" و ناحيه "قدم " و"شهرستان " و "سردشت " و "سرلفندي " و "جوقلك عليا و سفلي " و "قريوغ عليا و سفلي " و "جوي بدلها" و "دان سقايه " و "علودلل " و "كجنو" و "كند" و "فك " و "سياه چشمه " و "بي تاب " كه آقايان مروجي الاحكام آقا سيد حسين موسوي و آقا شيخ محمدجان دهن زرسنگ - ايدهماالله تعالي - به نظارت مروج الاحكام آقاي سيد علي اصغر لعلي - ايده الله تعالي - در مناطق مذكوره وكيل اينجانب هستند در امور حسبيه و شرعيه ، با مراعات احتياط؛ و در جمع آوري سهم مبارك امام - عليه السلام -كه ثلث آن را در مصارف مقرره شرعيه صرف كنند و دو ثلث ديگر را نزد حقير ايصال نمايند وقبض رسيد گرفته به صاحبان وجوه برسانند. و مخفي نباشد كه مناطق مذكوره به نام آقاي آقا سيدعلي اصغر لعلي بوده و ايشان به طيب خاطر به اين نحو رفع يد نمودند. "و اوصيهم - ايدهم الله تعالي - بالتقوي والاحتياط، و ارجو منهم الدعا والنصيحه "؛ والسلام عليهم و علي سائر اخواننا المومنين ورحمه الله و بركاته .
محرم 1394 - روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,953,101