خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در اخذ سهم امام "ع "

عنوان : اجازه در اخذ سهم امام "ع "
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 16 ارديبهشت 1352
تاریخ قمری : 3 ربيع الثاني 1393
مخاطب : اسدي ، ميرزا
جلد : 2

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد والصلوه ، جناب مستطاب مروج الاحكام آقاي حاج ميرزا آقا اسدي - دامت تاييداته - مجازند در اخذ سهم مبارك امام - عليه السلام - و صرف ثلث آن را درموارد مقرره شرعيه ، از آن جمله اعاشه اقتصاديه خودشان ؛ و ايصال دو ثلث را نزد حقيربراي صرف در حوزه هاي مهمه علميه ؛ و نيز مجازند در دستگردان نمودن و اخذ وايصال - به نحوي كه ذكر شد.
"و اوصيه - ايده الله تعالي - بالورع و الاجتهاد و الاحتياط في جميع الامور؛ و ارجو منه الدعا و النصيحه "؛ والسلام عليه و علي اخواننا المسلمين و رحمه الله .
تاريخ 3 شهر ربيع الثاني 1393
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,798,892