خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور حسبيه وشرعيه "براي شهرهاي افغانستان "

عنوان : اجازه در امور حسبيه وشرعيه "براي شهرهاي افغانستان "
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 29 آبان 1351
تاریخ قمری : 13 شوال 1392
مخاطب : اخلاقي ، احمد - مروج ، محمد علي
جلد : 2

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد و الصلوه ، بر عموم مومنين قريه "وزي " و "سنگ زرد" و "پل حاجي محمد عيسي بيك " و "گور غلگها" تماما و "كشك علي بيكها" جميعا و "كوله سيدان " و"سرشور آبك " و "دهن آن " و "خره سنگ " و "كوله شفا بيگ " و "سنگر علي بيگ " و "سرسوخته " و "دهن سوخته " و "قياغك " و "سر قياغك " و "دهن كيچك " و "سر كيچك " و"سنگر" و "كوله سنگ " و "نوغيبول " و "قلعه " و "دهن ديوكان " و "شور آب " و "سنگر براتها"و "مايل " و "سرك نو آباد مايل " و "سنگ قشقه " و "دهن تنور طاق "، مخفي نباشد كه جناب مستطاب و مروج الاحكام آقاي شيخ احمد اخلاقي و مروج الاحكام آقاي شيخ محمدعلي مروج - ايدهماالله تعالي - وكيل اينجانب هستند در امور حسبيه وشرعيه كه منوطاست به اذن فقيه جامع الشرايط با مراعات احتياط، و در جمع آوري سهم مبارك امام -عليه السلام - كه ثلث آن را در موارد مقرره شرعيه صرف كنند و دو ثلث ديگر را نزدحقير ايصال نمايند. و قبض رسيد گرفته به صاحبان وجوه رد كنند؛ و نيز مجازند كه به صاحبان وجوه اجازه دهند كه سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقير و عفيف بدهند. و مخفي نماند كه وكالت مناطق مذكور قبلا به نام آقاي سيد حسين جان بوده وفعلا به ايشان واگذار شد. "و اوصيهما - ايدهماالله تعالي - بالتقوي و الاحتياط؛ وارجومنهما الدعا و النصيحه ".
13 شوال 1392
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,347,933