خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي مناطقي در افغانستان "

عنوان : اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي مناطقي در افغانستان "
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 22 آذر 1349
تاریخ قمری : 13 شوال 1390
مخاطب : واعظي ، حسين جان
جلد : 2

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد والصلوه ، بر عموم مومنين قريه "ناظران ميرزران " و "خليفه " و"دهن تكه غال " و "منجوگك " و "كوله گك " و "خكك " و "دهن منجو" و "سرخكك " و"ديوكان " و "دهن نودي كندي " و "سرتكه غال " و "قاش " و "دهن نو ميانه " و "پوشته منجو" و"دهن نوقياق " و "سرنوقياق " و "بيخ سنگ " و "دهن ديوالك " و "چبل " و "وجو" و "بيگ علي عليا" و "بيگ علي سفلي " و "دهن جوهزاره " و "جوي سرخ " و "جمله پشت لورها" و "دهن چهار آسياب " و "بوم آن " و "سرچهار آسياب " و "منار عليا" و "منار سفلي "، مخفي نباشد كه جناب مستطاب مروج الاحكام آقاي شيخ حسين جان واعظي - ايده الله تعالي - وكيل اينجانب هستند در امور حسبيه و شرعيه كه منوط است به اذن فقيه جامع الشرايط بامراعات احتياط در جمع آوري سهم مبارك امام - عليه السلام - كه ثلث آن را در مواردمقرره شرعيه صرف كنند و دو ثلث ديگر آن را نزد حقير ايصال نمايند و قبض رسيدگرفته به صاحبان وجوه رد كنند؛ و نيز مجازند كه به صاحبان وجوه اجازه دهند كه سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقير و عفيف بدهند. و مخفي نماند كه وكالت مناطق مذكوره قبلا به نام آقاي سيد حسين جان بوده و فعلا به ايشان واگذار شد. "و اوصيه -ايده الله تعالي - بالتقوي و الاحتياط؛ و ارجو منه الدعا و النصيحه ". 13 شوال 1390
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,292,648