خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور حسبيه و شرعيه

عنوان : اجازه در امور حسبيه و شرعيه
نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 22 آذر 1349
تاریخ قمری : 13 شوال 1390
مکان : قم
مخاطب : عادلي ، غلامحسين
جلد : 2

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد والصلوه ، بر عموم مومنين قريه "گل نيچه " و "جلو گرگها" و "شنيه " و"جوسرخها" تماما و "هيگل ها" جميعا و "سيا خوله " و "جنگلك " و "سيالخك " و "كزيرگ " و"دهن غلامك " و "ده داود" و "سرپل " و "منجو" و نواحي آن و "سربغندي " و "پاي كوتل " و"قاش غيغانك " و "قلعه غيغانك " و "ناوه غيغانك "(1) تماما، مخفي نباشد كه جناب مستطاب مروج الاحكام آقاي شيخ غلامحسين عادلي - ايده الله تعالي - وكيل اينجانب هستند در امور حسبيه و شرعيه كه منوط است به اذن فقيه جامع الشرايط با مراعات احتياط، و در جمع آوري سهم مبارك امام - عليه السلام - كه ثلث آن را در موارد مقرره شرعيه صرف كنند و دو ثلث ديگر را نزد حقير ايصال نمايند و قبض رسيد گرفته به صاحبان وجوه رد كنند؛ و نيز مجازند كه به صاحبان وجوه اجازه دهند كه سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقير و عفيف بدهند.
و مخفي نماند كه مناطق مذكوره سابقا به نام آقاي سيد حسين جان بوده و فعلا به ايشان واگذار شد.
"و اوصيه - ايده الله تعالي - بالتقوي و الاحتياط؛ و ارجو منه الدعا و النصيحه "؛ والسلام عليه و علي اخواننا المومنين و رحمه الله و بركاته .
13 شوال 1390 - روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,551,224