خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه در امور شرعيه

نوع : اجازه نامه
تاریخ شمسی : 17 خرداد 1349
تاریخ قمری : 2 ربيع الثاني 1390
مکان : قم
مخاطب : مصباح ، شاه محمدحسين
جلد : 2

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعدالحمد و الصلوه ، جناب مستطاب ثقه الاسلام آقاي حاج آقا شاه محمد حسين مصباح - ايده الله تعالي - وكيل اينجانب هستند در "وزيرآباد" از ناحيه كابل و "سري چشمه " و "فراخ اسم " و "گرون دوار" ناحيه ميدان از اطراف كابل در اخذ سهم مبارك امام -عليه السلام - و ساير وجوه شرعيه . و مجاز هستند در صرف نصف از سهم مبارك و تمام ساير وجوه را در موارد مقرره شرعيه ؛ و نصف ديگر را به اينجانب برسانند براي صرف در حوزه هاي مهمه علميه ، و قبض وصول دريافت نموده به صاحبان وجوه رد كنند.اهالي محترم وجوه خودشان را به ايشان بپردازند؛ و ايشان به آنچه ذكر شد عمل كنند؛ان شاءالله تعالي بري الذمه و ماجور خواهند بود.
"و اوصيه - ايده الله تعالي - بالتقوي و السداد والاحتياط في الدين والدنيا؛ و ارجو منه ان لاينساني من صالح دعواته "؛ و السلام عليه و علي اخواننا المومنين و رحمه الله و بركاته .
تاريخ 2 شهر ع 2 1390
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,725,334