خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز"

عنوان : پاسخ پيام تبريك آغاز سال جديد هجري شمسي "عيد نوروز"
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 25 فروردين 1367
تاریخ قمری : 26 شعبان 1408
مخاطب : كارولي نمت "رئيس جمهور مجارستان "
جلد : 21

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي كارولي نمت ، رئيس شوراي رياست جمهوري مردمي مجارستان
پيام تبريك آن حضرت به مناسبت حلول سال جديد شمسي واصل و موجب تشكرگرديد. اميد است ملت بزرگ و مقاوم ايران در اين سال جديد بتواند بر دشمنان اسلام ومملكت اسلامي ايران پيروز گشته و دست جنايتكاراني همچون صدام خونخوار كه دراين چند ساله تجاوز به خاك ايران دهها هزار مردم بيگناه را به خاك و خون كشيده و درجنايت بي سابقه اخيرش در شهر حلبچه جان هزاران زن و كودك بي پناه را با بمبهاي شيميايي در فاصله چند ثانيه گرفت و روي همه جلادان تاريخ را سفيد كرد، از كشور خوددور كند. و متاسفانه اين فاجعه هولناك آنطور كه انتظار مي رفت از طرف زمامداران جهان محكوم نشد و دست اين جنايتكار قرن را براي آدمكشيهاي بعدي باز گذاردند.
به تاريخ 25 فروردين ماه 67
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,800,322