خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - توطئه رژيم براي نابودي اسلام و وابستگي كشور

عنوان : توطئه رژيم براي نابودي اسلام و وابستگي كشور
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 17 شهريور 1346
تاریخ قمری : 3 جمادي الثاني 1387
مکان : نجف
مناسبت : حمله ساواك به مدارس ديني قم
جلد : 2

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
بيداري روحانيت و ملت
نقشه حكام تهران عميق تر از آن است كه ما تصور مي كنيم ؛ نقشه آنان از بستن مدرسه فيضيه و به زندان كشيدن علما و طلاب ، بر هم زدن حوزه علميه قم و از بين بردن اسلام وروحانيت است . آنها نه اسلام را مي خواهند و نه روحانيت را؛ چون مي بينند با بودن روحانيت و اسلام ، نمي توانند دستورات اربابان خود را در مملكت اجرا كنند و ايران رابكلي به خارج وابسته كنند. آنها با جشنهايي كه هر روز راه مي اندازند، و سلاحهايي كه مرتب از اين و آن مي خرند، ولخرجيها و گشادبازيهايي كه هر روز مي كنند، مي خواهندملت ايران را به فلاكت و ورشكستگي بكشانند و - نعوذبالله - گداي در خانه امريكا واسرائيل سازند. ليكن مطمئن باشيد كه موفق نخواهند شد.
الحمد لله ملت بيدار است و روحانيت ايران هم به وظايف خود آشناست . روحانيت ايران را استعمار نتوانسته است خواب كند و فريب دهد. و با اين بيداري ان شاءالله دستهاي خائنين به اسلام و مملكت را قطع خواهند كرد. شما وظيفه داريد كه از هر راه ممكن ،برادران خود را در ايران ياري كنيد، و در برابر مشكلاتي كه داريد صابر باشيد و استقامت كنيد. همين اظهار همدردي و پشتيباني شما از ملت مظلوم ايران اثر دارد. خداوندان شاءالله همه را از خواب غفلت بيدار كند . . . .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,667,654