خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - مهجوريت حج ابراهيمي - برائت از مشركان در كنگره عظيم حج

عنوان : مهجوريت حج ابراهيمي - برائت از مشركان در كنگره عظيم حج
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 16 مرداد 1365
تاریخ قمری : 1 ذي الحجه 1406
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : ملت مسلمان ايران و جهان و زائران بيت الله الحرام
جلد : 20

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
و اذان من الله و رسوله الي الناس يوم الحج الاكبر ان الله بري من المشركين ورسوله (1). صدق الله العلي العظيم تداركات جنگي به سلاطين جور روم و ايران تاختند و از كمي ياران به خود ترس راه ندادند. و درود بي پايان بر علي بن ابيطالب كه با دژخيمان به صورت مسلمان و مقدس نماهاي بدتر از كفار جنگيد و از هيچ قدرتي نهراسيد. و سلام بر حسين بن علي كه با ياران معدود خويش براي برچيدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپا خاست و از ناچيز بودن عده و عده به خود خيال سازش با ستمگر را راه نداد و كربلا را قتلگاه خود و فرزندان واصحاب معدودش قرار داد و فرياد "هيهات منا الذله "(2)اش را به گوش حق طلبان رساندكه در نظر دنياگرايان و ملت پرستان ، آنچه از اين اولياي معظم الهي صادر شده برخلاف عقل و شرع است . قيام بدون تجهيزات كافي را عقل آنان نمي پسندد و شرع آنان اجازه نمي دهد. و نيز به عقيده آنان حركت از كشوري به كشوري ديگر كه داراي حكومت وتشكيلاتي مي باشد، مخالف با عقل و مليت بوده و بالاخره مخالف با موازين شرعي والهي است و همچنين صلح با نمروديان و فرعونيان و ملحدان و ستمگران و سازش باظالمان به صورت مسلمان و با زهدفروشان داغ بر پيشاني ، طريق صواب و عقل و شرع بوده و هست . و با اين انگيزه ، تسليم و سازش با امريكاي جهانخوار و وابستگان به اولزوم عقلي و شرعي دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است . و دفاع از ملت مظلوم عراق كه زير چكمه دژخيمان به جان آمده اند و فوج فوج علماي عظام و ابراربي پناه آنان به شهادت مي رسند و زنان و كودكان آنان زير لگدهاي ستمگران مي سوزندو مي ميرند و فرياد "ياللمسلمين " مي كشند، بر خلاف عقل و شرع مي باشد! اين انگيزه ملي گرايي و خلود در ارض (3) است كه مصالح مسلمانان را فراموش كرده و دفاع ازمصالح مسلمين را در حصار ملت خاص قرار داده و قلم سرخ بر قرآن كريم و احاديث رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - و ائمه معصومين - عليهم السلام - و سيره مستمره انبياي عظام و اولياي معظم - عليه السلام - در طول تاريخ كشيده است .
ملت غيور متعهد ايران در آن روزهاي سخت مصيبت بار كه دشمن جنايتكار از زمينو هوا و دريا غافلگيرانه به كشورشان حمله كرد و قسمت عظيمي از آن را متصرف شد وجنايتكاران داخل و قدرتهاي بزرگ خارج و عمالشان در سطح كشور به خرابكاري وقتل و غارت دست زدند، با ارتش از هم پاشيده و قواي مسلح ناچيز آرايش نديده فقط بااتكال به خداي متعال و نيروي ايمان دشمن را با شكست و زبوني از كشور عزيز خودبيرون راند و هيچگاه ضعف و سستي و زبوني به خود راه نداد و از شهادت استقبال نمودو به سازش و صلح با افعي زخم خورده تن در نداد و جز معدودي ضعيف القلب ياخيانتكار و دنياطلب و راحتخواه كه به اسلام و مصالح مسلمين اعتنايي نداشتند و ندارند،با ضعف و دلهره از صلح و صفا دم مي زدند و مي زنند و تعمد داشته و يا نمي دانستند كه صلح با اين جنايتكاران در هر موقع باعث بر باد دادن حيثيت اسلام و كشور اسلامي بوده و نيز موجب گرفتاري هميشگي ميهن عزيزمان در چنگال ابرقدرتهاست .
اكنون كه با عنايات خداوند تعالي و توجه بقيه الله - روحي فداه - نظام جمهوري اسلامي ما از هر جهت در موضع قدرت قرار گرفته است و ارتش نيرومند و سپاه عظيم مومن سلحشور و قواي مسلح قدرتمند و ملت حاضر در صحنه دارد و پشت دشمن را درابعاد مختلف شكسته است ، برايمان سازش و صلح تحميلي بدتر از جنگ چه معني دارد؟ چه كسي است كه نمي داند صلح طلبي دشمن براي مجهز شدن بيشتر وغافلگيري اي است ، كه جمهوري اسلامي بايد براي احتراز از آن در طول بيش از هزاركيلومتر قواي مجهز آماده داشته باشد؟ و كيست كه نداند صلح با اين حزب به رسميت وشرعيت شناختن حكومت بعث است كه با قتل و جنايت بر يك كشور اسلامي حكومت مي كند؟ و كيست كه نداند اين امر از بزرگترين گناهان است و از واضحترين خيانتها به مسلمين است ؟ ملت عزيز ما با تعهدي كه به اسلام دارند، جنگ را تا سر حد شهادت ولقاالله كه از بزرگترين آمال اولياي خدا و ارباب معرفت است ادامه مي دهند، گرچه آن رابيخبران نابودي انگارند و ماديگرايان لقاالله را نابودي لقب مي دهند.
اكنون كه حجاج بيت الله الحرام از خانه تن و دنيا مهاجرت الي الله و رسوله ، كه خانه دل است ، مي كنند و همه چيز جز محبوب حقيقي در وراي آنان است بلكه چيزي جز اونيست كه درون و برون داشته باشد، بايد بدانند كه "حج ابراهيمي محمدي " - صلي الله عليهما و آلهما - سالهاست غريب و مهجور است ، هم از جهات معنوي و عرفاني و هم ازجهات سياسي و اجتماعي . و حجاج عزيز تمامي كشورهاي اسلامي بايد بيت خدا را درهمه ابعادش از اين غربت درآورند، اسرار عرفاني و معنوي اش به عهده عرفاي غيرمحجوب . و ما اينك با بعد سياسي و اجتماعي آن سر و كار داريم كه بايد گفت فرسنگهااز آن دوريم . ما مامور به جبران مافات هستيم . اين كنگره سراپا سياست كه به دعوت ابراهيم و محمد - صلي الله عليهما و آلهما- بر پا مي شود و از هر گوشه دنيا و از هر فج (4)عميق در آن اجتماع مي كنند، براي منافع "ناس " است و قيام به قسط است (5) و در ادامه بت شكنيهاي ابراهيم و محمد است و طاغوت شكنيها و فرعون زدودنهاي موسي است .و كدام بت به پايه شيطان بزرگ و بتها و طاغوتهاي جهانخوار مي رسد كه همه مستضعفان جهان را به سجده خود و ستايش خويش فرا خوانند و همه بندگان آزاد خداي تعالي رابنده فرمانبردار خويش دانند؟
در فريضه حج كه لبيك به حق است و هجرت به سوي حق تعالي به بركت ابراهيم ومحمد است ، مقام "نه " بر همه بتها و طاغوتهاست و شيطانها و شيطان زاده هاست . و كدام بت از شيطان بزرگ امريكاي جهانخوار و شوروي ملحد متجاوز بزرگتر و كدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوتهاي زمان ما بالاترند؟
در لبيك لبيك ، "نه " بر همه بتها گوييد و فرياد "لا" بر همه طاغوتها و طاغوتچه هاكشيد و در طواف حرم خدا كه نشانه عشق به حق است ، دل را از ديگران تهي كنيد و جان را از خوف غير حق پاك سازيد و به موازات عشق به حق از بتهاي بزرگ و كوچك وطاغوتها و وابستگانشان برائت جوييد كه خداي تعالي و دوستان او از آنان برائت جستندو همه آزادگان جهان از آنان بري هستند.
و در لمس "حجرالاسود" بيعت با خدا بنديد، كه با دشمنان او و رسولانش و صالحانو آزادگان دشمن باشيد و به اطاعت و بندگي آنان ، هر كه باشد و هر جا باشد، سر ننهيد وخوف و زبوني را از دل بزداييد كه دشمنان خدا و در راس آنان شيطان بزرگ زبونند، هرچند در ابزار آدمكشي و سركوبي و جنايتشان برتري داشته باشند.
و در سعي بين صفا و مروه ، با صدق و صفا سعي دريافتن محبوب كنيد كه با يافتن اوهمه يافتهاي دنياوي گسسته شود و همه شكها و ترديدها فرو ريزد و همه خوف ورجاهاي حيواني زايل شود و همه دلبستگيهاي مادي گسسته شود و آزادگيها شكفته گردد و قيد و بند شيطان و طاغوت كه بندگان خدا را به اسارت و اطاعت كشند، در هم ريزد.
و با حال شعور و عرفان به مشعرالحرام و عرفات رويد و در هر موقف به اطمينان قلب بر وعده هاي حق و حكومت مستضعفان بيفزاييد و با سكوت و سكون تفكر در آيات حق كنيد و به فكر نجات محرومان و مستضعفان از چنگال استكبار جهاني باشيد وراههاي نجات را از حق ، در آن مواقف كريمه طلب كنيد.
پس به منا رويد و آرزوهاي حقاني را در آنجا دريابيد كه آن قرباني نمودن محبوبترين چيز خويش در راه محبوب مطلق است . و بدانيد تا از اين محبوبها كه بالاترينش حب نفس است و حب دنيا تابع آن است ، نگذريد به محبوب مطلق نرسيد ودر اين حال است كه شيطان را رجم (6) كنيد و شيطان از شما بگريزد. و رجم شيطان را درموارد مختلف با دستورهاي الهي تكرار كنيد كه شيطان و شيطان زادگان همه گريزان شوند. و شرط همه مناسك و مواقف براي رسيدن به آرزوهاي فطري و آمال انساني ،اجتماع همه مسلمانان در اين مراحل و مواقف و وحدت كلمه تمامي طوايف مسلمين است بدون اعتنا به زبان و رنگ و قبيله و طايفه و مرز و بوم و عصبيتهاي جاهلي ، وهماهنگ خروشيدن بر دشمن مشترك است كه دشمن اسلام عزيز است و در اين عصراز آن سيلي خورده است و آن را مانع غارتگريهاي خود مي داند و با تفرقه افكني ونفاق پراكني مي خواهد اين مانع ملموس را از سر راه خود بردارد. و عمال مزدور آنان كه در راس آنها آخوندهاي حسود دنياگراي درباري اند و در هر جا و هر وقت خصوصا درايام حج و مراسم الهي آن ، مامور اجراي اين مقاصد شوم مي باشند. مسلمانان در مواقف و مراسم اين عبادت كه يكي از مقاصد بزرگ آن ، اجتماع مسلمين از تمام بقاع زمين براي منافع مستضعفان جهان است ، و كدام نفع بالاتر از كوتاه كردن دست جهانخواران ازممالك اسلامي است ، لازم است با هوشياري مراقب اعمال ضد اسلامي و قرآني اين عمال خبيث و آخوندهاي نفاق افكن باشند و آنان را كه با نصيحت به اسلام و منافع مسلمين وقعي نخواهند گذاشت ، از خود برانند كه اينان از طاغوتيان شيطانتر و پست ترند.
اينك اينجانب به تذكراتي كه لازم مي دانم ، حسب معمول مي پردازم و از خداوندتوفيق همگان را براي خدمت به اسلام مي خواهم :
1- به زائران بيت الله الحرام - ايدهم الله تعالي - عرض مي كنم كه اعمال و مناسك را به طور دقيق از روحانيون محترم كه در كاروانها هستند فراگيريد و به هيچ عملي بدون راهنمايي آنان دست نزنيد، چه بسا باشد كه خداي نخواسته با سهل انگاري ، عملتان باطل شود و جبران را تا آخر نتوانيد بكنيد و يا به احرام باقي بمانيد و در برگشت موجبات زحمت خود و نزديكان خويش شويد و اين يك تكليف شرعي است كه از آن غفلت نبايد كرد. و به روحانيون محترم عرض مي كنم كه علاوه بر آنكه مسائل را به طور وضوح كه همه كس بفهمد در جلسات متعدد به گروه خود ياد دهيد، در وقت اعمال آنان نيزمواظب آنها باشيد و آنها را هدايت فرماييد.
2- به زائران محترم تذكر مي دهم كه در اين مواقف معظمه و در طول سفر به مكه مكرمه و مدينه منوره ، از انس با قرآن كريم ، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت ، غفلت نورزند كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ گذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامي علماي اعلام وفرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسي كه تبيان كل شي ء(7)است و صادر از مقام جمع الهي به قلب نور اول و ظهور جمع الجمع تابيده است ، غفلت نفرمايند. اين كتاب آسماني - الهي كه صورت عيني و كتبي جميع اسما و صفات و آيات وبينات است و از مقامات غيبي آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به (8) از اسرار آن كسي آگاه نيست و به بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياي عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاي قلبيه ، خلص اهل معرفت به پرتوي از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبي آن ،كه به لسان وحي بعد از نزول از مراحل و مراتب ، بي كم و كاست و بدون يك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است ، خداي نخواسته مباد كه مهجور شود و گر چه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادي دور است لكن به اندازه علم ومعرفت و استعدادهاي اهل معرفت و تحقيق در رشته هاي مختلف ، به بيانها و زبانهاي متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه لايتناهاي عرفان الهي و بحر مواج كشف محمدي -صلي الله عليه و آله و سلم - بهره هايي بردارند و به ديگران بدهند و اهل فلسفه و برهان بابررسي رموزي كه خاص اين كتاب الهي است و با اشارات از آن مسائل عميق گذشته ،براهين فلسفه الهي را كشف و حل كرده ، در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستگان صاحب آداب قلبي و مراقبات باطني رشحه و جرعه اي از آنچه قلب عوالم (9) از "ادبني ربي "(10) دريافت فرموده ، براي تشنگان اين كوثر به هديه آورند و آنان را مودب به آداب الله تا حد ميسور نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه اي از آنچه به نور تقوا از اين سرچشمه جوشان هدي للمتقين (11) هدايت يافته اند، براي عاشقان سوخته هدايت الله به ارمغانآورند. و بالاخره هر طايفه اي از علماي اعلام و دانشمندان معظم به بعدي از ابعاد الهي اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوي عاشقان قرآن رابرآورند و در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، نظامي ، فرهنگي و جنگ و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرچشمه همه چيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست ، تا بيخبران نگويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتي بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ، يا اسلام به سياست و حكومت و اداره كشور چه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساي جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و سازش است و حتي از جنگ و جدال با ستمكاران بري است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساي جاهل و سياستمداران بازيگر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند.
هان اي حوزه هاي علميه و دانشگاههاي اهل تحقيق ! بپاخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسك و عالمان متهتك (12) كه از روي علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومي تازند، نجات دهيد. و اينجانب از روي جد، نه تعارف معمولي ، مي گويم از عمر به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اي فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشگاهها را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اي از آن را محط نظر (13) و مقصد اعلاي خود قرار دهيد. مبادا خداي ناخواسته در آخر عمر كه ضعف پيري بر شما هجوم كرد از كرده ها پشيمان و تاسف برايام جواني بخوريد همچون نويسنده .
3- بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدي كه براي راهنمايي بشر به هر رنگ و مليت و در هر قطب و قطر، (14) تا قيام ساعت نازل گرديده است ، آن است كه مسائل مهم حياتي را چه در معنويات و چه در نظام ملكي زنده نگه دارد و بفهماند كه مسائل اين كتاب براي يك عصر و يك ناحيه نيست . و گمان نشود قصد ابراهيم و موسي و محمد -عليهم و علي آلهم السلام - مخصوص به زمان خاصي است . فرياد برائت از مشركان مخصوص به زمان خاص نيست ، اين دستور است و جاويد، در صورتي كه مشركان حجاز منقرض شده اند. و "قيام ناس " (15) مختص به زماني نيست و دستور هر زمان ومكان است و در هر سال در اين مجمع عمومي بشري از جمله عبادات مهم است الي الابد. و همين است نكته سفارش اكيد ائمه مسلمين - عليهم السلام - بر اقامه عزاي سيدمظلومان تا آخر ابد و فرياد مظلوميت آل بيت رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم -ظالميت بني اميه - عليهم لعنه الله - با آنكه بني اميه منقرض شده اند، فرياد مظلوم بر سرظالم است . و اين پرخاش و فرياد بايد زنده بماند و بركاتش امروز در ايران در جنگ بايزيديان واضح و ملموس است . و لازم است حجاج بيت الله الحرام در اين مجمع عمومي و سيل خروشان انساني فرياد برائت از ظالمان و ستمكاران را هر چه رساتر برآورند ودست برادري را هر چه بيشتر بفشارند و مصالح عاليه اسلام و مسلمين مظلوم را فداي فرقه گرايي و مليگرايي نكنند و برادران مسلم خود را هر چه بيشتر متوجه به توحيد كلمه وترك عصبيتهاي جاهلي كه جز به نفع جهانخواران و وابستگان آنان تمام نمي شودبنمايند، كه اين خود نصرت خداوند تعالي است و وعده حق تعالي به اميد واثق شامل حالشان مي شود. و اگر خداي نخواسته از عمال جهانخواران كه در راس آنان آخوندهاي جيره خوار تفرقه افكن واقعند پيروي كنند، به معصيت بزرگي دست زده اند و مشمول غضب قادر جبار خواهند شد و در قيد و بند ابرقدرتها باقي خواهند ماند و بايد به خداونداز آن پناه برد.
4- از زائران محترم كشور ايران تقاضا دارم كه توجه كنند از چه كشوري مي روند و به سوي كي رو آورده اند. از كشوري مي روند كه براي اسلام عزيز و اجراي احكام نوراني آن به جاي احكام طاغوت بپاخاسته و زن و مرد و پير و جوان هر چه داشته اند فدا كردند.جوانان عزيز متعهدي كه هر يك از آنها ارزشهاي الهي اي دارند كه ما از درك آنعاجزيم ، شهيد شده اند و معلول گرديده اند و به اسارت درآمده اند و ملتي كه مشتاقانه درراه خدا از جان و جوان و مال و منال خود گذشته اند و داغ عزيزان خود را به جان خريده اند. و به سوي كشوري مي روند كه خانه خداوند تعالي و كعبه آمال انبياي عظام واولياي كرام و محط (16) وحي و مهبط (17) جبرئيل امين و ملائكه الله است . به سوي خدامي روند تا هر حركت و سكونشان الهي باشد و به سوي قربانگاه اسماعيل عزيز مي روندكه دستور گذشتن از هر چيز را در راه او به ما داد، و به سوي مدينه محمد - صلي الله عليه وآله - مي روند تا محمدي شوند و چگونه زيستن و چگونه مجاهدت كردن و چگونه رفتن به سوي معشوق را بياموزند. رفته اند به سوي قبر رسول عظيم الشان و قبور اولياي عظيم المنزله اي كه لحظه اي به دنيا و زخارف آن توجه نكرده اند و بجز به خدا و اوامر اونينديشيده اند و به جز رضاي او قدم بر نداشته اند، پس آگاه باشيد كه از كجا به كجامي رويد. پس تكليف شما جدا زياد است و حركات و اعمال شما علاوه بر آنكه درمحضر حق تعالي و حضور اوست و در مراقبت اوليا الله و ملائكه الله است ، در پيش چشمان هزاران زائري است كه از كشورهاي اسلامي و از سراسر جهان به آنجا آمده اند وچه بسا تحت تاثير تبليغات دامنه دار رسانه هاي گروهي دشمنان اسلام و ايران قرارگرفته اند كه از هر صبح تا شام بسياري از وقت خود را صرف دروغ پردازي درباره اسلام و ملت ايران و دست اندركاران خدمتگزار اين كشور مظلوم كرده و مي كنند و مردم بپاخاسته اين مرز و بوم را به غير از آنچه هستند معرفي مي كنند، كه شايد به واسطه اين تبليغات بسياري از مردم مسلمان جهان يا باور نموده يا در ابهام به سر برند.
و نيز از ملت عزيزمان ، معلولين و شهيدان زنده و بازماندگان و وابستگان به آنان كه دركاروانها كم نيستند، مراقب اعمال شما هستند و اينك شماييد و اين بار سنگين امانت الهي و تكليف اسلامي و وجدان و فطرت خود، يا ان شاءالله تعالي به پاس خون شهيدان وبه پاس آبروي اسلام و ملت مظلوم عزيزتان با سرافرازي منادي حق و مبلغ عملي و قولياسلام و جمهوري اسلامي مي شويد و علاوه بر ثواب عظيم زيارت بيت الله و قبور اولياي خدا بويژه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - مورد عنايات حق تعالي و دعاي بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - و غريق رحمت باري تعالي و خير و ثواب در دنيا وآخرت خواهيد شد و يا خداي نخواسته منادي شيطان و مروج تبليغات دشمنان اسلام وموجب هتك حرمت اسلام و جمهوري اسلامي و شهيدان شاهد و رنجديدگان امت خود مي شويد و دست رد الهي بر سينه شما نامحرمان مي زنند.
اكنون شما عزيزان بر سر دوراهي سعادت ابدي و تحصيل رضاي حق و خاصان او وشقاوت و محروميت ابدي هستيد و اميدوارم به بركت مواقيت (18) و مواقف متبركه (19) ودعاي ملت محروم كه بدرقه راه شماست ، از طبقه اول باشيد و اسلام و شهدا و جانبازان وملت و ميهن خود را سرافراز كنيد و دست رد به سينه دشمنان اسلام و مسلمانان زنيد و ودشمنان را مخذول (20) و دل شكسته و دوستان را شاد نماييد. و شما گرچه مي دانيد بايدچه بكنيد و از چه پرهيز نماييد لكن اينجانب نيز براي اداي تكليف و اتمام حجت به مهمات آنها اشاره مي كنم :
الف - اخلاق كريمه انساني - اسلامي را با همه زوار از هر طبقه و هر طايفه و هر رنگ و هر زبان و هر كشور باشند، با دقت مراعات نماييد و در برخوردها و رفت وآمدها درجميع اوقات و احوال و پيشامدها صبور و بردبار باشيد و كريمانه با همه رفتار نماييد و درمقابل درشتيها، نرمي و سلم و در مقابل بدرفتاريها، خوبي و محبت كنيد و براي رضاي خداوند تعالي تحمل هر پيشامد بدي از هر كس باشد، با روي گشاده و سعه صدر نماييدكه آن مواقف كريمه و بقاع شريفه محل نزاع و جدال نيست . و آنچنان كنيد كه معلوم شودشما از كشور امام صادق - سلام الله عليه - آمده ايد و اين خود يك خدمت شايان به اسلام و جمهوري اسلامي و هم ميهنان عزيز است . و بدانيد كه پس از رجوع از سفر، لذت اينامر را به طور شايسته خواهيد برد، علاوه بر تحصيل رضاي حق و پيامبر عظيم الشان -صلي الله عليه و آله - و حضرت بقيه الله - روحي لمقدمه الفدا - كه شاهد و حاضر است .
ب - در راهپيماييها لازم است در وقت و كيفيت ، شعار و امثال آنها از متصديان امورپيروي كنيد و نظم و آداب اسلامي را به طور شايسته مراعات نماييد و به هيچ كس اجازه ندهيد كه سرخود و بدون دستور شعار دهد، كه ممكن است عمال دشمنان اسلام وجمهوري اسلامي كه براي تفرقه افكندن و بدنام نمودن شما آمده باشند در بين شما نفوذكنند و با تحريكات و شعارهاي غلط مخالف اخلاق اسلامي ، به آبروي شما و ملت شما واسلام و مذهب لطمه وارد كنند و در هر صورت لازم است همه گوش به دستورات وشعارهاي نماينده اينجانب ، جناب حجت الاسلام آقاي كروبي و ديگر متصديان امور فرادهيد و از غير آنها جدا پرهيز نماييد.
ج - كالاهايي كه در حجاز به حجاج محترم عرضه مي شود، آنچه مربوط به امريكاي مخالف با آرمانهاي اسلامي و اساسا مخالف با اسلام است ، خريداري آنها كمك به دشمنان اسلام است و ترويج باطل است و از آنها بايد احتراز شود. انصاف نيست كه جوانان عزيز ما در جبهه ها جان دهند و جانبازي كنند و شما با خريد اين كالاها به جنايتكاران جنگي كمك كنيد و به اسلام و جمهوري اسلامي و ملت مظلوم خود با اين اعمال دهن كجي نماييد. شما براي خودتان يا دوستانتان مي توانيد چيزهاي مناسب ازخود ايران تهيه نماييد كه به دشمنان ايران و اسلام كمك نشود. اينجانب وظيفه خود را ادانمودم و شماييد كه در زيارت خدا و رسول ، به دشمنان آنان كمك ننماييد و موجب سرافكندگي ملت و ميهن خود نشويد. اينها تذكراتي است كه به واسطه اهميت آن درسالهاي قبل داده شد و تكرار آن وظيفه اينجانب است .
5- خوب است كه سران كشورهاي اسلامي در مسائل روز كشورهاي اسلامي تحت ستم و ملتهاي مظلوم تحت چكمه هاي اجانب و غارتگرهاي شيطانهاي بزرگ و سايرشياطين ديگر كه ذخاير غني آنان را چپاول مي نمايند و ملتها در فقر و فاقه مي سوزند،تفكر نموده و به خود آيند و خوف و وحشتي را كه ابرقدرتها با تبليغات خود بر آنهاتحميل كرده اند تا مصالح كشور خود و ساير مسلمانان و مظلومان را ناديده گرفته و تن به مذلت مرگبار دهند، با ارزيابي صحيح سنجش نموده و با وجدان به قضاوت بنشينند وبيش از اين براي خويش و كشورهاي خود ننگ به بار نياورند و در حال ملت و دولت ايران مطالعه كنند كه خود را از زير بار قلدريهاي هر دو قطب خارج كرده و پرتو پيروزي آن و اسلام عزيز در سراسر جهان نورافشاني مي كند و در راه شرف اسلام و عزت ميهن اسلامي خويش بپاخاسته و در اين راه كه همان راه انبياي عظام - عليهم و آلهم السلام -است ، از همه چيز مادي خود گذشته و فرياد "هيهات منا الذله " را به گوش جهانيان رسانده است . و اگر دولتهاي منطقه به جاي هماهنگ شدن با ملت ايران ، كمك به حزب عفلقي عراق كه اسلامزدايي جز مرام آن است نمي كردند، در همان ماههاي اول كوبيده شده بود و ملت عزيز اسلامي عراق از شر او راحت شده بودند و كشور ايران و عراق وساير كشورهاي منطقه با برادري زيست مي نمودند. و اكنون نيز كه بازيگران حرفه اي باترفندهاي مختلف مي خواهند سلطه غارتگرانه سالهاي طولاني را حفظ و از وحدت مسلمين و از اسلام بزرگ كه سيلي خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال خود را به راه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پيروزي برسد؛ همچون حسن مراكشي (21)كه با ملاقات و دست دوستي دادن به "پرز"(22) به اسلام و ملتهاي مسلمان بويژه ملت عرب و فلسطين خيانت فاحش نابخشودني نموده و بر ملت و دولتهاي اسلامي و عربي است كه با برخورد قاطع دست اين خيانتكار را قطع كنند؛ و چون حسين اردني ، (23) اين دلال دوره گرد خيانتكار كه تا دولتهاي منطقه را به دام شيطان بزرگ نيندازد از پاي نخواهد نشست ؛ و چون "حسني مبارك "(24) نسخه دوم انورسادات و ديگر خائنين به اسلام را از خود برانند كه اينانند كه شما را بازيچه خود قرار داده اند تا متعمدا يا بدونعمد سد راه شرف و عزت اسلام شوند.
ما از دولتهاي منطقه مي خواهيم كه دست از حمايت دشمنان اسلام و بشريت بردارندو بيش از اين با مصالح اسلامي كه مصالح خودشان و ميهنشان و مظلومان جهان است معارضه نكنند و با همسويي و همكاري جمهوري اسلامي ، دست رد به سينه فتنه گران وجهانخواران زنند و بايد بدانند اين حزب مرده (25) زنده نخواهد شد "و العاقبه للمتقين ".
اينجانب به حسب وظيفه اسلامي آنچه صلاح مسلمانان و حكومتهاي كشورهاي منطقه است ، گوشزد كردم و از خداوند متعال خواهانم آنان را به راه راست هدايت فرمايد و از كجرويها باز دارد. والسلام علي عبادالله الصالحين .
يكم ذي حجه الحرام 1406
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- بخشي از آيه 3 سوره توبه : "اعلاني است از خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه : خداوند و پيامبرش ازمشركان بيزار است ". 2- "ما را هرگز ذلت و خواري مباد"؛ شعار معروف امام حسين "ع " كه در جواب درخواست براي بيعت با يزيدفرمود.
3- انديشه باطل جاودانه در زمين زيستن . 4- در لغت به معناي راه گشاده ميان دو كوه ، و در متن كنايه از دورترين نقاط.
5- اشاره به آيه 25 سوره حديد. 6- سنگباران ؛ رمي جمرات ثلاثه "سنگ افكندن به ستونهاي سه گانه " يكي از اعمال حاجيان در "منا" است . 7- اشارت است به آيه 89 سوره نحل .
8- اشارت است به حديث شريف : "انما يعرف القرآن من خوطب به " همانا كسي قرآن را عارف است كه موردخطاب آن قرار گرفته است ؛ يعني ذات مقدس نبي اكرم "ص ".
9- وجود با بركت نبي خاتم (ص ) كه قلب عالم امكان است .
10- "پروردگارم مرا تربيت كرد".
11- بخشي از آيه 2 سوره بقره . 12- جاهلان زاهدنما و عالمان پرده در "و بي تقوا".
13- مورد توجه ؛ منظورنظر.
14- اقليم ؛ ناحيه . 15- اشارت است به آيه 97 سوره مائده : "جعل الله الكعبه قياما للناس ". 16- محل نزول .
17- محل فرود و هبوط. 18- جمع ميقات ؛ محلهاي پنجگانه اي كه حاجيان از آنجا احرام بسته و قصد زيارت خانه خدا كنند.
19- وقوف حاجيان در عرفات و مشعر و منا با شرايط و اعمالي خاص بخشي از مناسك حج است .
20- خوار و سرافكنده . 21- ملك حسن ، شاه مراكش (مغرب ).
22- شيمون پرز، نخست وزير رژيم صهيونيستي .
23- ملك حسين ، شاه اردن .
24- رئيس حاكم بر رژيم مصر. 25- حزب بعث حاكم بر عراق .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,241,977