خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - موقوفات آستان قدس رضوي

عنوان : موقوفات آستان قدس رضوي
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 26 خرداد 1365
تاریخ قمری : 8 شوال 1406
جلد : 20

متن :
سئوال كننده : واعظ طبسي ، عباس "توليت آستان قدس رضوي "
[بسم الله الرحمن الرحيم . بخش عمده و قابل توجهي از اراضي شهري و مزروعي شهرسرخس متعلق به آستان قدس رضوي است ، بدين ترتيب كه قسمتي از آن اراضي املاكي هستند كه ازمحل عوايد آستان قدس ، محمدرضا پهلوي و پدرش رضاخان خريداري نموده و با امضاي محمدرضاپهلوي به آستان قدس وقف گرديده و موارد مصرف آن را نيز مشخص كرده است . قسمتي ديگر، از آن املاكي است كه از محل عوايد و درآمدهاي آستان قدس خريداري شده ، ولي مدركي دال بر وقفيت آن نيست . قسمت سوم املاك خالصه دولتي است كه در ازاي پرداخت وجه نقد از درآمدهاي آستان قدس و بعضا در برابر انتقال بخشي از رقبات موقوفه حضرت رضا "ع " در تصرف و تملك آستان قدس قرار گرفته است . با عنايت به مراتب مشروحه مستدعي است نظر مبارك را نسبت به املاك و اراضي يادشده از حيث ترتب و يا عدم ترتب آثار و احكام وقف بر آنها امر به ابلاغ فرماييد.
8 شوال 1406 / 26 خرداد 1365 - عباس واعظ طبسي ]
بسمه تعالي
كليه تصرفاتي كه در زمان رژيم پهلوي در آستان قدس رضوي به عمل آمده ، محكوم به بطلان است ، و اگر مواردي را وقف كرده و مصارفي براي آن معين كرده اند، چنانچه مصارف مزبور مخالف با مصالح آستان قدس و جمهوري اسلامي نيست عمل به آنها را اجازه مي دهم ، و اگر مخالف با آنهاست نايب التوليه آستان قدس مجازند به هر نحو صلاح مي دانند درباره آنها عمل كنند.
و در مورد دوم نيز حكم ساير املاك آستان قدس را دارد و امر آن با توليت آستانهمقدسه است . و در مورد سوم نيز چنانچه موقوفاتي فروخته شده يا تغييراتي در آنها داده شده ، بايد در صورت امكان به حال اول باز گردد، و اگر امكان ندارد با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود، و اگر وقف بودن آنها ثابت نيست حكم مورد دوم را دارد.
روح الله الموسوي
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,330,096