خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - برگزاري مجلس ختم آقاي مرتضي حائري يزدي

عنوان : برگزاري مجلس ختم آقاي مرتضي حائري يزدي
نوع : پيام
تاریخ شمسی : اسفند 1364
تاریخ قمری : جمادي الثاني 1406
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : انصاري كرماني ، محمد علي
جلد : 20

متن :
[گزارش مكتوب آقاي محمدعلي انصاري (1) كه جهت كسب تكليف ، خدمت امام خميني تقديم شده است :
آقاي حاج احمد آقا(2)[پيغام داده اند: ] آقاي پسنديده (3) مي خواهند فردا براي آقاي حائري (4)اعلام فاتحه كنند. بعد از فاتحه اي كه از طرف حضرتعالي گذاشته شد، شايد مصلحت نباشد. ]
[پاسخ امام خميني : ]
ما در هر امري نبايد دخالت كنيم . فاتحه مانع ندارد.
پانویس :
1- از اعضاي دفتر امام خميني .
2- آقاي سيد احمد خميني .
3- آقاي سيد مرتضي پسنديده ، برادر بزرگ امام خميني .
4- آقاي مرتضي حائري يزدي ، فرزند موسس حوزه علميه قم و از مدرسان عاليمقام حوزه .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,798,510