خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - خدمت به مستضعفان بدون تشريفات اداري

عنوان : خدمت به مستضعفان بدون تشريفات اداري
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 14 آبان 1363
تاریخ قمری : 11 صفر 1405
مکان : تهران ، جماران
جلد : 19

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
.. . كميته امداد بايد به صورت مستقل عمل كند تا بتواند به دور ازتشريفات اداري به مردم مستضعف خدمات بيشتري ارائه دهد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,351,500