خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اجازه نامه - اجازه مصرف وجوهات شرعي

عنوان : اجازه مصرف وجوهات شرعي
نوع : اجازه نامه
مخاطب : اسلامي
جلد : 2

متن :
بسمه تعالي
جناب آقاي اسلامي
سلامت شما را خواستارم . از طويل نوشتن معذورم .
1 - راجع به امام جماعت حضرت عبدالعظيم اجازه دادم .
2 - راجع به اهل علم يا منبر كه وجوه مي آورند مجازيد هر نحو صلاح ديديد عمل كنيد.
3 - راجع به شخصي كه در مدينه دستگردان كرده است ، بقيه را ندهد؛ آنچه داده است اجازه دادم .
4 - اشخاصي كه براي تبليغ فرستاده ايد هر نحو كمك كنيد مجازيد. والسلام عليكم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,423,342