خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج كشور

عنوان : فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج كشور
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 14 مرداد 1363
تاریخ قمری : 7 ذي القعده 1404
جلد : 19

متن :
سئوال كننده : نور بخش ، محسن "رئيس كل بانك مركزي "
[حضرت امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
از قرار اطلاع عده اي از مسافرين ايراني در خارج از كشور مبادرت به فروش پول رايج كشورمي كنند. با توجه به اينكه به همراه داشتن اسكناس بيش از مبلغ مقرر، غير قانوني اعلام شده است ، و اين امر خلاف حيثيت و آبروي جمهوري اسلامي است ، مستدعي است نظر مبارك را در اين مورد اعلام فرماييد. 14/5/63 - محسن نور بخش ]
بسمه تعالي
تخلف از مقررات دولت خصوصا در فرض مذكور جايز نيست .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,113,576