خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - رسالت و وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تعيين اولويتهاي مجلس دوم

عنوان : رسالت و وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تعيين اولويتهاي مجلس دوم
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 7 خرداد 1363
تاریخ قمری : 26 شعبان 1404
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
مناسبت : گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
با عنايات خداوند متعال - جل و علا - و تاييد حضرت بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - مجلس مقدس شوراي اسلامي دومين دوره را آغاز نمود. و اين در حالي است كه بحمدالله و له الشكر جمهوري اسلامي با برخورداري كامل از پشتيباني ملت عزيز حاضردر صحنه ، مشكلات انقلاب را يكي پس از ديگري تا حد زيادي پشت سر گذاشته ، وپايه هاي مبارك آن استقرار يافته ، و قلوب مومنين و مستضعفان جهان را به خود جلب كرده است و موج پر عظمت اسلام ، ملتهاي محروم و تحت ستم سراسر عالم را تكان داده ؛ و به رغم پيش بينيها و آرزوهاي ابرقدرتها و وابستگان بيوطن آنان ، به راه پرافتخارخود ادامه مي دهد؛ و بي هراس از چنگ و دندان ابرقدرتها و هياهوي رسانه هاي گروهي وابسته به شرق و غرب ، چون سيل خروشان ، حشيشها و تفاله ها را بيرون رانده و خود برجاي مانده است . فاما الزبد فيذهب جفا و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض . (1) و به خواست قادرمتعال ، در مدت كوتاه پس از پيروزي انقلاب ، در ابعاد فرهنگي و سياسي و اجتماعي واقتصادي و نظامي از قدرتمندترين كشورهاي اسلامي است . و ما اين توفيقات و پيروزيهارا از سرچشمه قدرت مطلقه و بركات اسلام بزرگ و ايمان به خداي قادر و پيروي ازاحكام مقدس اسلام مي دانيم ؛ و خود را ناچيز دانسته ، و مفتخريم كه عنايات خاصه خداي متعال - جل جلاله - شامل حال اين ملت تحت ستمگرديده ، و آن را از گرداب مهالك نجات بخشيده است . و اميدواريم با ادامه تعهد ملت به اسلام و كوشش تمام ارگانهاي جمهوري اسلامي ، شمول اين عنايات بر ملت و كشوراسلامي برقرار و دائمي باشد؛ و از دعاي خير ولي الله الاعظم - عجل الله تعالي فرجه -برخوردار باشيم . در اينجا لازم است از كوششها و مجاهدات نمايندگان محترم مجلس اول تشكر و قدرداني نمايم ؛ كه با همه مشكلات و كارشكنيها و ناهماهنگيها به كارهاي مهمي موفق ، و از خط و صراط مستقيم اسلامي منحرف نشدند؛ و در مقابل منحرفان استقامت نموده ، و كار بسيار مهم خود را، آن هم در دوره اول مجلس و جو اغتشاش وآشوب ، كه در انقلاب مستقل عظيمي مثل انقلاب ايران قابل اجتناب نبود، با افتخار وسرافرازي به پايان رساندند. بايد اين مجلس را از اين جهت كه در حال غليان انقلاب ونابسامانيهاي لازم آن و نفوذ افراد منحرف بازيگر در كارهاي كليدي و كسب به ناحق مقامات بلند پايه و نيز تازه كار بودن و كم تجربگي در مسائل بسيار پيچيده ، توانست بازحمت و پشتكار و تعهد به جمهوري اسلامي و با حركت به سوي اسلامي شدن قوانين وحركت به نفع مستضعفان موفقيت چشمگيري به دست آورد، مجلسي نمونه به حساب آوريم . و براي شهداي مظلومي كه در راه اسلام داده است از مقام مقدس ربوبي رحمت تقاضا نموده ، و به بازماندگان محترمشان تسليت عرض كنيم . جزاهم الله عن الاسلام خيرا. (2)
و اما دوره دوم مجلس جمهوري اسلامي در آغاز گشوده شدن ، برخوردار ازپشتيباني بيدريغ عموم ملت انقلابي و متعهد به اسلام و جمهوري اسلامي است . ونمايندگان محترم آن ناظر نشيب و فرازها و برخوردار از تجربه ها و اندوخته هاي چهار ساله نمايندگان محترم مجلس اول ، و آشنا به بسياري از پيچ و خمها و توطئه ها وبازيهاي به اصطلاح سياسي بوده و مي باشند؛ و شاهد فداكاريها و جانبازيها و ازخودگذشتگيهاي ملت معظم از اول انقلاب تاكنون بوده اند، چه در زمان ستمشاهي وشهادت دسته جمعي زن و مرد و صغير و كبير ملت شجاع ؛ و چه پس از پيروزي و خيانتهاو جنايتهاي گروهكها و گروههاي منافق متظاهر به اسلام و مليت و طرفداري از توده ها وكشتار بيرحمانه مظلومان و طبقات ضعيف و ستمكش ؛ و چه شاهد تحميل جنگ از سوي ابرقدرتهاي شرق و غرب و وابستگان مرتجع آنان ، كه حرث و نسل اين ملت عدالت طلب و اسلامجو را به آتش كشيده و به نابودي سپرده اند، و جوانان عزيز را كه مدافع آرمانهاي اسلام و قرآن كريم بوده و هستند با سلاحهاي پيشرفته شرق و غرب وسلاحهاي شيميايي به شهادت رسانده اند. حال كه شاهد همه اين جريانات بوده اند، بايددقيقا توجه كنند كه مسئوليت بسيار عظيم و سرنوشت سازي را به عهده گرفته اند، كه به پايان رساندن آن به طور شايسته و خداپسند جز با "جهاد اكبر" ميسر نخواهد شد.
اينجانب از خداوند متعال ، در اين ماه پر بركت شعبان المعظم كه شاهد ولادت باسعادت منجي بشر و عدالت گستر شرق و غرب و فريادرس مظلومان و مستضعفان جهان ، حضرت بقيه الله الاعظم - ارواحنا لتراب مقدمه الفدا - بوده است ، عاجزانه خواستارم كه نمايندگان و قاطبه ملت مظلوم ايران را در مسئوليتهايي كه در اين عصرپرآشوب و فتنه زا، كه مي توان گفت حكومت جنگل بر آن غلبه دارد، به دوش گرفته اند به طور شايسته از عهده برآيند و در اين جهاد بزرگ موفق شوند؛ و با افتخار و سرافرازي به محضر مبارك حق تعالي وارد شوند.
اينك تذكراتي برادرانه و مخلصانه به حضرات نمايندگان محترم - حفظهم الله تعالي و ايدهم - عرضه مي دارم باشد كه نافع شود. و ذكر فان الذكري تنفع المومنين . (3)
1- [آن ] كه در راس همه تذكرات است و با رسيدن به آن ، همه چيز اصلاح مي شود وسعادت فراگير مي گردد، آن است كه به قلوب محجوب و منكوس خود برسانيم كه عالم ،از اعلا عليين تا اسفل سافلين ، جلوه حق - جل و علا - و در قبضه قدرت اوست ؛ و هيچ موجودي ، از روحانيون ملااعلي و انبياي معظم و اولياي مكرم ، تا اشقيا و هر جا برويد، ازخود چيزي ندارند؛ بلكه چيزي نيست جز آنكه به جلوه او نوراني و هست شود. و اينتذكر همان است كه موجب اطمينان قلوب مي شود كه الا بذكر الله تطمئن القلوب . (4) و با اين باور است كه خوفها از غير او از دلها رخت ببندند؛ و اميدها و رجاها بجز به او از قلوب زايل شوند. بارالها، ما گر چه محجوبيم و در سلاسل (5) جهنم نفس مقيد، تو به وسيله اوليايت دست ما گير و ما را از خود و شر خود برهان ؛ تا جز تو نبينيم و جز از تو خوف نداشته باشيم و اميد به كس نبنديم . خدايا! ، ما اين پيروزيها را در جبهه ها و در پشت جبهه ها و در ارگانهاي ملي و دولتي از تو مي دانيم . و اگر نبود عنايت خاص و پرتو رحمت تو بر اين ملت ضعيف ، كه چنگ و دندانها از اطراف عالم به او نشان مي دهند وتوطئه هاي شرق و غرب براي براندازي اسلام و جمهوري اسلامي به هم پيوند خورده اندو سازمانهاي عريض و طويل حقوق بشر و امنيت جهاني با رسانه هاي گروهي چپ وراست يك صدا به مقابله با آن برخاسته اند و دولتهاي به اصطلاح اسلامي با پيوند بااسرائيل غاصب و ارباب غاصبتر آن امريكا در براندازي آن مجهز شده اند، در همان نفسهاي اول سركوب شده بود. اين عنايت بزرگ تو است كه مجلس ، ملت و دولت ماچون سدي عظيم و خلل ناپذير ايستاده و فرياد اسلام را به جهانيان رسانده ، و مستضعفان را در كنار كاخ سفيد و كرملين و در گوشه و كنار زمين به حركت و فرياد در آورده است .و اميد آن است كه مسلمانان و مستضعفان جهان بپا خيزند، و داد خود را از مستكبران بگيرند، و مقدمات فرج آل محمد - صلي الله عليه و آله - را فراهم نمايند.
2- چنانچه اين انقلاب اسلامي يك انقلاب عادي نيست و متكي به هيچ يك از دوقطب شرق و غرب نمي باشد، از اين جهت ، ويژگيهاي خاص خود را داشته و دارد. و باپيمودن صراط مستقيم "لاشرقيه و لاغربيه " در مقابل هر دو قطب ايستاده است و ازهيچيك از قدرتهاي افسانه اي نهراسيده است كه همين موجب پيروزيهاي معجزه آسايش گرديد؛ گر چه موجب توطئه ها و آتش افروزيهاي فراوان عليه خودش هم شد لكن در هيچ مرحله اي عقبگرد نكرد. مجلس جوشيده از اين ملت انقلابي نيز يك مجلس عادي نيست ؛ كه يك پديده خاص به خود با ويژگيهاي خاص است . امروز به جرات مي توان ادعا كرد كه در زير اين آسمان كبود تنها مجلسي است كه متكي به آراي توده ميليوني مردم است كه با راي مستقل و مستقيم مردم به دور از اعمال نفوذ خانها و سرمايه دارها و مالكها و سلطه ها وبست و بندهاي به اصطلاح سياسي و فعاليتهاي انحرافي ، به وجود آمده ، و از قلدريهاي رژيم شاهنشاهي و وابستگان به آن خالص بوده است . قهرا مسئوليتهايي كه چنين مجلسي دارد بسيار بزرگ است : مسوليت مقابله با سياست بازيهاي غرب و جناح سرمايه داري آن ، و ديكتاتوري شرق و قطب كمونيستي آن . اين مجلسي است كه بايد سياست "نه شرقي و نه غربي " را در جهان دو قطبي اجرا كند؛ و احكام سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اسلام را كه به طاق فراموشي سپرده شده بود و قرنها منزوي بود به صحنه آوردو چنين مجلسي است كه قدرت روحي مافوق عادي و قدرت تشخيص مسائل پيچيده جهان و قدرت تصميم گيريهاي قاطع بي گرايش به دو قطب الحادي و سرمايه داري رالازم دارد. قدرتي كه اگر همه جهان در مقابل آن به سوي باطل روند، بي وحشت به سوي حق رود. قدرتي كه جوسازيها و شايعه پردازيها را به هيچ شمارد. چنين مجلسي دركميسيونهاي مختلفش كارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست لازم دارد. هر چندبراي مشورت در هر رشته خصوصا در سياست خارجي و نيز سياست اقتصادي كه امروزاز اهم امور است از اشخاص كاردان دعوت كنند و چون مقصد همه ان شاءالله پيشرفت احكام اسلام و خدمت به بندگان خداي متعال است ، بايد از اينكه از خارج مجلس استمداد مي كنند خوشوقت باشند.
3- مجلس محترم دوره اول گر چه كارهاي بسيار ارزنده اي انجام داد و با كوشش ومشكلات فراوان از عهده وظايف خود به در آمد لكن تراكم مشكلات پس از انقلاب وخيانتهاي رژيم سابق آنچنان زياد بود كه قهرا بسياري از مشكلات به عهده مجلس حاضراست . از آن جمله حل مسائل بسيار مهم اقتصادي و مبارزه با تورم و حل مسئله مسكن وزمين است و رسيدگي هر چه بيشتر به امور محرومان و قشرهاي كم درآمد و ازآن جمله افراد محترمي مي باشند كه در دستگاههاي دولتي با حقوق محدود مشغول خدمت هستند. اين كارمندان زحمتكش اكثر قريب به اتفاقشان درآمد ديگري ندارند وبه حقيقت از قشر محروم هستند. چنانچه حل مسائل كشاورزي كه از مهمات امور كشوراست به عهده دولت با پشتيباني مجلس است . و در تمام اين امور آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانين مربوط به اين امور و ساير امور كشور با قوانين مقدس اسلام اعم از احكام اوليه يا احكام ثانويه است ؛ كه اگر جزئي انحرافي خداي نخواسته در اين مجلس از شرع اسلام پيدا شود سنت سيئه اي خواهد شد كه دنبال آن سنتهاي سيئه ديگر خواهد آمد؛ و وزر(6) و گناه آن و گناه هر كس كه به آن عمل كند به گردن آنان است . و اگر ان شاءالله فعاليتهاي نمايندگان محترم در جانب هر چه بهتر كردن كشور و رفاه حال محرومين با موازين اسلامي باشد، اجر آن مثل اجر هر كس [كه ] به آن عمل كند براي سنت گذاران است . كسي گمان نكند كه به نفع محرومين و خدمت به آنان اگر به طور غير مشروع هم باشد مانع ندارد. كه اين يك انحراف و خيانت به اسلام وجمهوري اسلامي بلكه به محرومين است كه از مال حرام و غصب و با ظلم به ديگران آنان را مبتلا به آتش جهنم كنند. اينجانب گمان ندارم كه در كشوري كه همه چيز خود رابراي اسلام و اجراي قوانين اسلامي فدا كرده چنين مسائلي واقع شود. و حضرات نمايندگان محترم كوشش نمايند كه امر مخالف با شرع و قانون اساسي به تصويب نرسد؛كه علاوه بر آنكه راي بر ضد قوانين الهي دادن خود گناه است ، بي شك شوراي محترم نگهبان آن را رد مي كند و موجب عقب افتادن كارها مي شود.
4- مي دانيد و مي دانيم كه مجلس شوراي اسلامي داراي وظايف بزرگ و ظريف مي باشد؛ چرا كه در كشوري كه مردم براي اسلام و حكومت اسلامي و اجراي قوانين نوراني قرآن كريم و قطع ظلم و ستم به هر نحو و از هر نوع باشد قيام كرده اند و شما را به مجلس فرستاده اند، مجلسي كه منعكس كننده اقوال و احوال و طرز روحيه و افكارتاناست و از آنجا كه همه اينها به صورتي وسيع در سراسر كشور و نيز در بسياري ازكشورهايي كه موج راديو - تلويزيون به آنجا مي رسد و گاهي در تمام دنيا به واسطه رسانه هاي گروهي جهان منتشر مي شود، لازم دانستم به حكم وظيفه و اخوت اسلامي به بعضي از آنها اشاره كنم . و اين اموري است كه اسلام و اخلاق اسلامي و ارزشهاي انساني و ملتهاي متعهد اسلام از آنان خصوصا و از همگان عموما توقع دارند.
الف " كيفيت برخورد با يكديگر در محيط مجلس و مباحثات بين مخالف و موافق ؛ ازنمايندگان متوقع است كه مراعات آداب اسلامي در محاورات بشود؛ و انگيزه آن يافتن حق و راه حل باشد و اين امور در محيط دوستي و صفا چون بحثهاي علمي در محيطمدارس فقاهتي كه مقصود، يافتن واقعيت نه تحميل عقيده است ، آقايان را بهتر و آسانتربه حقيقت مي رساند و مجادلات با حال غضب و عصبانيت انسان را از واقع دور مي كند وچون مقصود از بحثها يافتن طريق هر چه بهتر براي خدمت به اسلام و كشور و ملت است و از عبادات و مقربات الهي محسوب است ، حقا لازم است از آنچه مخالف رضاي خداوند متعال است اجتناب شود و محيط مجلس طوري باشد كه علاوه بر يافتن راه صحيح براي شنوندگان ، آموزنده اخلاق اسلامي و آداب انساني باشد، كه اين خود يك عبادت ديگر است . و اگر خداي نخواسته در اين محيط مقدس مقصود كسي اعمال غرض و تحميل عقيده و احيانا تسويه حساب باشد كه قهرا به هتك يك مسلمان و رد وبدل الفاظ غير مناسب منجر مي شود علاوه بر آنكه از مسير حق دور مي شود و برخلاف آنچه وظيفه وكيل است مي باشد گاهي اشاعه فحشا در يك محيط بسيار وسيع است كه معصيتي عظيم است . اينجانب اميدوارم خداوند توفيق دهد كه همان سان كه جوانهاي عزيز رزمنده ، سنگرها را به مسجد و معبد تبديل كردند، حضرات وكلا، مجلس رامعبدي كنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت ، تا مجلسي نمونه شود؛ باشد كه مجالس ديگر كشورهاي اسلامي از آن تبعيت كنند.
ب " كيفيت برخورد با دولت و وزرا و ساير كارمندان ؛ شك نيست كه مجلس به همه امور كشور نظارت دارد؛ و حق نمايندگان است كه از هر انحراف و خلافي كه از وزرا وادارات مي بينند به حكم قانوني جلوگيري كنند و دولت را تا حد استيضاح بكشانند. لكن فرقهاست بين نظارت و استيضاح ، و بين عيبجويي و انتقامگيري . و اين فرق را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مي فهمد. انسان با كمي تفكر در حال خود تشخيص مي دهد كه احضار دولت يا وزير براي خدا و مصالح اسلام و كشور است و در آن جزهدايت و جلوگيري از انحراف و حفظ مصالح ملت چيز ديگري دخالت ندارد؛ يا ازمعيارهاي غيرالهي ، چون حب و بغض ، دوستي و دشمني ، هواهاي نفساني چون خودنمايي ، عرض اندام و از اين قبيل مكايد نفساني و شيطاني ، برخوردار است . و محك تشخيص معيار الهي از شيطاني آن است كه پس از مراجعه به خود بيايد كه آنچه كه اومي خواهد نفس عمل است گر چه اين كار را ديگري انجام دهد؛ و يا آنچه را كه بدان سبب شخصي را احضار كرده است اگر از دوستان عزيز او سر مي زد، با او همان مي كردكه با اين انجام مي دهد. و اين است معناي روابط و ضوابط و صراط مستقيم كه ازارزشهاي انساني برخوردار است . خداوند قادر ما را بر آن هدايت فرمايد و از مادستگيري كند.
مرحله اي ديگر: به فرض آنكه هيچ مقصدي جز حقجويي و جلوگيري از انحراف نباشد، در كيفيت اداي وظيفه و بيان اشكال مي توان معيارالهي و نفساني را تشخيص داد.معيار الهي آن است كه اثبات مدعا مبني بر استدلال و شواهد متقن باشد، و از كلمات نيشدار و اهانت آميز و كردار ناروا مبرا باشد. و در غير اين صورت ، بايد دانست كه دست شيطان و نفس اماره بالسو در كار است و گوينده بازيچه هواي نفس است .
نمايندگان محترم و خواهران و برادران گرامي ، مسئله بسيار مهم است . آبرو و حيثيت يك مسلمان يا يك انسان در كار است . چه بسا با يك انحراف شما يك انسان آبرومنددر جامعه ساقط شود و شرف يك مومن خدشه دار گردد. اگر انحرافي ديديد، نخست بدون سر و صدا دنبال تحقيق رويد. پس از آنكه مسلما معلوم شد، قبل از كشيده شدن به مجلس با طرف به گفتگو بنشينيد، و مسئله را حتي الامكان با خود او حل كنيد. اگر در اين مرحله توفيق حاصل نشد، در كميسيون مربوط او را بخواهيد، و با كمك دوستان فيصلهدهيد. و اگر فيصله نشد و شخص مذكور مي خواهد برخلاف مصالح اسلام و كشور وملت عمل كند و در انحراف پافشاري نمايد، حفظ مصلحت عمومي و اسلام مقدم است بر حفظ مصلحت شخص ، هر كس باشد؛ در اين صورت تقاضا كنيد و با استدلال ومنطق ، بدون كوچكترين اهانت ، مطلب را عرضه كنيد. و مهلت دهيد تا در محيطي آرام وبي تشنج از خود دفاع كند. در اين موقع مجلس به هر چه تكليف قانوني و شرعي داردعمل كند، بي كوچكترين توهين . و ما همه بايد بدانيم كه مجرمي كه بالاترين جرم را داردو به سوي چوبه دار مي رود، جز اجراي حد شرعي احدي حق آزار او را لفظا و عملاندارد؛ و مرتكب ، خود ظالم است و مستحق كيفر.
ج " از امور لازم التذكر راجع به نطقهاي قبل از دستور است ؛ چه بسا كه ناطق احياناگمان كند بي قيد و شرط و بي تعهد و تكليف بايد هر چه بخواهد بگويد، و به هر كس ، چه حاضر جلسه و چه غايب ، مي تواند به اصطلاح حمله كند، و ميزاني الهي و شرعي واخلاقي در كار نيست و مسئوليتي حتي شرعي ندارد. و گاهي بعضي نطقها موجب تاسف بسيار و تاثر است ؛ و چه بسا كه اهانت به يك مسلمان و مومن را به حد اعلي مي كشاند وحيثيات انسانها را لكه دار مي كند؛ و گاهي ارقام و اقلام بسيار از گوشه و كنار اعم از صحيح و فاسد جمع آوري مي كند و با آبروي دولت و اشخاص ، بلكه مجلس بازي مي كند؛ ومجلس شوراي اسلامي را بي توجه همچون مجلس طاغوت مي نمايد و مورد تاخت و تازاعراض مسلمانان در سراسر كشور قرار مي دهد. آقايان مي دانند مجلس اسلامي كه حاصل سالهاي دراز رنج و زحمت و خونهاي محترم صدها هزار شهيد و جانباز است براي تحقق احكام نوراني اسلام و تحول از رژيم طاغوت به رژيم الهي - اسلامي است .نمايندگان آن بايد از اخلاق اسلامي بالا و والايي برخوردار باشند؛ و خداي بزرگ راحاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژيمهاي طاغوتي احترازنمايند. و اگر خداي نخواسته كسي از حدود شرعي ، چه در نطقهاي قبل از دستور و چه در مذاكرات و محاورات ديگر خارج شد، وظيفه فريضه بزرگ نهي از منكر را فراموش نكنند؛ كه خداي نخواسته حق و عرض و حيثيت مردم در مكاني كه حافظ مصالح اسلامو مسلمين و مردم كشور است ضايع نگردد بلكه وكلاي محترم در برخوردها و نطقها، كه در همه جا منتشر مي شود آموزنده اخلاق كريم انساني و اسلامي باشند و مردم را به كيفيت سالم برخورد با يكديگر آشنا سازند كه اين خود يك خدمت بزرگ به اسلام ومسلمين و بشريت است . اينجانب با اينكه ميل نداشتم اين مسائل را به طور سرباز عرض نمايم لكن علاوه بر آنكه احساس تكليف شرعي نمودم اكيدا علاقه مندم كه قداست مجلس معظم و وكلاي محترم محفوظ باشد، تا الگويي باشند براي مجلسهاي جهان ومجالس آتيه ايران .
اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله اي شد، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانونا اشكالي در اين عمل مي بينند، راديو - تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند؛ تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي دليل خرد نگردد وراهگشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند ومسئوليتي كه بر دوش آنهاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند؛ تا به وسيله مجلس ،كه نگهدار مصالح كشور و ملت است ، حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد. و اگر به كسي چه از دولتيها يا ديگران ، تهمتي زده شد، حق شكايت به قوه قضاييه را دارد تارسيدگي شود و مجرم تعقيب و تعزير شود. و اگر به يك وزارتخانه يا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزير و رئيس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضاييه تعقيب خواهد كرد. و بالجمله با هر ترتيب ممكن بايد از اين اعمال غير اسلامي جلوگيري شود.البته اين بدان معنا نيست كه مجلس از حق قانوني و شرعي خود دست بردارد، بلكه نمايندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هيچ كس نمي تواند ازحقوق قانوني آنان جلوگيري نمايد.
د" امروز مسئله اصلي كشور چنانكه معلوم است جنگ است ؛ دفاع از اسلام و كشوراسلامي است . در حالي كه هر تيري از هر طرف رها شود به سوي ايران و به جرم اسلامي بودن آن است و هر صدايي از هر گوشه جهان از هر حلقوم و از هر موج راديويي برايمنطقه بلند شود در راس برنامه هايشان تضعيف و توهين و تحقير ايران است ، و آنچه دركشور ما مي گذرد به طور معكوس در سراسر دنيا منعكس مي شود، سازمانهاي به اصطلاح "حقوق بشر" و "شوراي امنيت " و "عفو بين الملل " و ديگران هم خود را صرف محكوم نمودن اسلام و ايران نموده اند. مدعيان صلح طلبي و انساندوستي با تمام توان سعي در افروختن آتش فتنه و جنگ در همه جا بخصوص در ايران مي نمايند و بااسلحه هاي كشنده و بمبهاي آتشزا و شيميايي به دشمنان اسلام كمكهاي بيدريغ مي كنند،و هزاران شكر خداي متعال را كه با دست عنايت خود تحولي در اين ملت عظيم الشان ايجاد فرموده كه همه اقشار آن به هم پيوسته و يد واحد شده اند و با اتكال به قدرت الهي در مقابل همه ايستاده و از اين هياهوها و چنگ و دندان نشان دادنها به خود هراس راه نمي دهند و هر روز مصمم تر و مهياتر براي دفاع از آرمانهاي اسلامي هستند. در اين حال ، تكليف و وظيفه همگان بويژه روحانيون معظم و مجلس محترم و دولت و سران قواي مسلح بسيار حساس و سنگين است . اينان حافظان اين وحدت و انسجامند، و بااعمال شايسته خود مي توانند اسلام و كشور را از ميان اين فتنه هاي غم انگيز نجات دهند.شك نيست كه مقدم بر هر چيز وحدت و انسجام خود حضرات نمايندگان ودست اندركاران و پشتيباني هر قشر از ساير اقشار است . امروز با وضع حاضر جهان نسبت به ايران ، اختلافات و تفرقه در داخل هر قشر يا قشري با اقشار ديگر كه ناچار به اقشار ملت نيز سرايت مي كند سم مهلكي است كه اول خود و در پي آن كشور و ملت و بالاتر از همه اسلام بزرگ را به خطر نابودي مي كشاند. و در عصر حاضر و وضع موجود گناهي عظيمترو جنايتي هولناكتر از آن نخواهيد يافت . حضرات علماي اعلام و ائمه جمعه - كثرالله امثالهم - توجه كنند كه گاه يك جمله آنان يا يك مصاحبه و خطبه ، جمهوري اسلامي رادر سطح جهان زير سئوال مي برد، و در داخل فاجعه مي انگيزد و منشاء اختلاف و تفرقه مي شود و موجب تضعيف سپاه و ارتش و ساير قواي مسلح مي شود؛ يا موجب اختلاف بين سپاه و ارتش و ساير قواي مسلح مي گردد؛ كه خداي نخواسته منتهي به از بين رفتن زحمات چندين ساله خود آقايان مي گردد؛ و يا موجب تضعيف و دلسردي دولتخدمتگزار مي شود؛ و با شكست خوردن دولت ، پايه هاي جمهوري اسلامي متزلزل مي شود. حضرات وكلاي محترم دوره دوم مجلس شوراي اسلامي كه در آغاز خدمت به اسلام و جمهوري اسلامي مي باشند با توجه به اوضاع كنوني كشور و فشارهاي اقتصادي و نظامي و گرفتاري فوق طاقت دولت و مخارج عظيم جنگ و پيامدهاي آن وگرفتاري آوارگان جنگ و مهمانان افغاني و عراقي كه قشرهاي عظيمي هستند وخرابيهاي جنگي و فسادهاي موروث از رژيم سابق و بسياري از مشكلات كمرشكن ديگر، لازم است به دولت كمك نمايند كه مشكلات را با پشتيباني شما نمايندگان يكي پس از ديگري حل نمايد. در عين حال كه حق نظارت و حق جلوگيري از انحرافات راداريد لكن در وضعيت كنوني مسائل را روي هم بسنجيد و اگر چيزي به نظرتان ناروا بودبا وضع گرفتاريهاي حاضر بسنجيد و ببينيد اگر شما به جاي دولت بوديد با چه قدرتي مي توانستيد با مشكلات موجود مقابله كنيد. و بدانيد كه روي هم رفته دولت تا كنون به وضع خارق العاده اي خدمت كرده و نقايصي كه هست مطمئنا اجتناب ناپذير است وبالجمله لازم است همه پشتيبان هم باشيد تا بر حوادث پيروز شويد و با عملكرد دولت دراين مدت كوتاه و خدمتهاي ارزنده او در سراسر كشور بايد گفت دولت موفقي بوده است . بايد به او مهلت داد كه توفيق بيشتري به دست آورد. و در كمبودها و نقصانهاي موجود بايد او را ياري كرد و كمكهاي فكري و عملي نمود. كشور از همه است و با اتكابه قدرت ازلي و با كمك همه مي توان بر هر مشكلي غلبه كرد، ان شاءالله تعالي .
ه" از نمايندگان محترم كه با توفيق الهي و راي آزاد توده هاي محروم براي خدمت به اسلام عزيز و ملت محترم موفق شده اند، انتظار مي رود كه در تمام فعاليتها و آراي خودبراي شكرگزاري از خداي متعال جانب حق را گرفته و ضوابط را در نظر گيرند. مثلا دراعتبارنامه ها كه مورد بحث و نظر واقع مي شود، بدون ملاحظه دوستي و دشمني و جهات سياسي رايج در دنيا آنچه رضاي خداست و واقعيت اقتضا مي كند در نظر گيرند وگرايشهاي سياسي را كنار گذارند. و اين رويه را در همه اعمال و اقوال و آراي خود درمدت اين خدمت ارزشمند ملحوظ دارند؛ و براي رضاي مخلوق ، خداي نخواسته بهسخط خالق مبتلا نشوند. و در حقيقت مجريان عدل الهي باشند. و اين رويه از همه كس مطلوب است و از كساني كه در جايگاه حساس واقعند مطلوبتر. و شما نمايندگان محترم مي توانيد با يك راي خود خدمت ارزشمندي به خدا و خلق نماييد، و بالعكس ؛ ومي توانيد يك خطر بزرگ را از كشور و اسلام رفع كنيد و بالعكس . حركت در راه حق وعمل به آن ، خود تفكر آزاد و ذكر خداست كه موجب طمانينه است .
و" اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد وابرقدرتان و سلاحهاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاي آنان در روح شما اثر نگذاردو شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال ومنال و جاه و مقام بپرهيزيد. مردان بزرگ كه خدمتهاي بزرگ براي ملتهاي خود كرده انداكثر ساده زيست و بي علاقه به زخارف دنيا بوده اند. آنها كه اسير هواهاي پست نفساني وحيواني بوده و هستند براي حفظ يا رسيدن به آن تن به هر ذلت و خواري مي دهند؛ و درمقابل زور و قدرتهاي شيطاني خاضع ، و نسبت به توده هاي ضعيف ستمكار و زورگوهستند. ولي وارستگان به خلاف آنانند. چرا كه با زندگاني اشرافي و مصرفي نمي توان ازرشهاي انساني - اسلامي را حفظ كرد. جوانان ايران و زنان و مردان كه در زمان طاغوت با تربيت طاغوتي بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت طاغوتي مقابله كنند. ولي آنگاه كه به دست تواناي حق - جل و علا - به انسان انقلابي دور از علايق شيطاني متحول شدندآن قدرت عظيم را سركوب كردند. دستهاي جنايتكاري كه جوانان عزيز را در رژيم سابق به مراكز فساد كشاند و از انسانهاي آزاد، عروسكهاي مصرفي تراشيد انگيزه و نقشه شان اين بود كه هر خيانتي كه در كشور واقع مي شود و هر چه به سر ملت و ذخاير ارزنده آن مي آيد و هر چه زنجيرهاي استعمار به دست و پاي مردم محكمتر مي شود، در مقابل بي تفاوت باشند يا به حمايت همان رويه برخيزند. امروز هم قشر فعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات محروم ساده زيست هستند. و در بين آنان از آن وابستگان ودلبستگان به علايق دنيا اثري نمي بينيد.
خداوند همه ما را از اين قيدهاي شيطاني رها فرمايد تا بتوانيم اين امانت الهي را بهسرمنزل مقصود برسانيم و به صاحب امانت ، حضرت مهدي موعود - ارواحنا لمقدمه الفدا - رد كنيم . از خداوند متعال خواستارم كه نمايندگان محترم دوره اول مجلس شوراي اسلامي را كه از مشكلات نهراسيدند و براي پياده كردن احكام اسلام كوشش و تلاش نمودند سعادت و سلامت عنايت فرمايد و به نمايندگان دوره دوم توفيق و قدرت تصميم براي رسيدن به آرمانهاي مقدس اسلام عنايت فرمايد؛ و عموم مسلمانان جهان را از شرابرقدرتها حفظ كند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- بخشي از آيه 17 سوره رعد: "و اما كف به كناري مي رود و آنچه به مردم سود مي رساند، در زمين مي ماند". 2- "خداوند آنان را از اسلام ، پاداش خير دهد". 3- سوره ذاريات ، آيه 55: "هر آينه تذكر "و يادآوري " مومنان را سود مي رساند". 4- بخشي از آيه 28 سوره رعد: "همانا دلها به ياد خدا آرام گيرد".
5- زنجيرها. 6- مسئوليت ناشي از گناه و عمل ناروا.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,989,686