خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - پاسخ استفتا اتلاف مال مدعي توسط مدعي عليه ؛ مطالبه خسارات اقامه دعوي

عنوان : پاسخ استفتا اتلاف مال مدعي توسط مدعي عليه ؛ مطالبه خسارات اقامه دعوي
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 1362 ه . ش .
تاریخ قمری : 1404 ه . ق
مکان : تهران ، جماران
جلد : 18

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم 1- در مواردي كه مدعي به مال معين يا غيرمعين باشد و مدعي بترسد درطول محاكمه مدعي عليه مال مدعي به را اتلاف كرده ، از بين ببرد، يا خود را به صورت مفلس دربياورد. آيا مي تواند از محكمه در خواست توقيف آن مال معين يا مال ديگر مدعي را بنمايد يا خير؟]
بسمه تعالي
در هر دو فرض اگر شواهد و قرايني بر محق بودن مدعي است و نيز قرائني هست بر اينكه مدعي عليه در صدد اتلاف عين يا افلاس خود است ، تامين مذكور مانع ندارد.لكن با شرط بر مدعي كه اگر از ناحيه تامين ، ضرري بر مدعي عليه وارد شد جبران نمايد.
روح الله الموسوي الخميني
[2- آيا شخصي كه در محكمه حاكم شده ، ولي در راه احقاق حقش خساراتي و هزينه هايي را متحمل شده از محكوم كه سبب خسارات اين شده بگيرد يا خير؟]
بسمه تعالي
حق ندارد بگيرد.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,844,177