خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - تلاش همگاني براي تحقق اسلام

عنوان : تلاش همگاني براي تحقق اسلام
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 20 اسفند 1362
تاریخ قمری : 6 جمادي الثاني 1404
مکان : تهران ، جماران
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
اميدوارم شما بتوانيد چهره اسلام را آن گونه كه هست نشان دهيد. امروز دولتهامي خواهند ايران را به صورت زننده اي به دنيا معرفي كنند. رسانه هاي گروهي وسازمانهاي آنچناني وقتي پيروزي ايران و اسلام را مي بينند و يا وقتي مي فهمند كه عراق آن همه ظلم به ما كرده است ، به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ايران را عنوان مي كنندو ادعا مي كنند كه بهاييها در ايران هيچ آزادي ندارند و آنها به خاطر بهاييگري زندان اند.حتي مي گويند زنان آبستن را در خيابانها مي كشند. آنها هر چه مي خواهند بگويند، ولي شما بدانيد مردم محروم دنيا يعني آنهايي كه وابسته به دولتها نيستند با ما هستند، و بالاخره اسلام راه خودش را باز نموده و چهره اش را به همه نشان مي دهد. ما هم بايد هر كداممان به اندازه قدرتمان سعي كنيم تا در راه تحقق اسلام قدم برداريم . اميدوارم همه خصوصاوزارت ارشاد بيشتر از ديگران زحمت بكشند تا همه را ارشاد نمايند. ان شاءالله موفق شويد تا به اين كشوري كه از حيث فرهنگي هم عقب افتاده بود و هيچ كس در سابق براي اصلاح و ارشاد كاري انجام نمي داد، خدمت كنيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,552,343