خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - لزوم انطباق احكام قضايي با ضوابط شرعي

عنوان : لزوم انطباق احكام قضايي با ضوابط شرعي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 20 دي 1362
تاریخ قمری : 6 ربيع الثاني 1404
مکان : تهران ، جماران
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
.. . قضات محترم دادگاههاي كشور بايد با جديت به كار خودشان ادامه دهند و دقت نمايند برخوردها و احكام صادره بر وفق ضوابط شرعي و مقررات قانوني باشد. و درحفظ حقوق شرعي و قانوني مراجعين كمال احتياط مراعات شود.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,933,008