خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - هدف اصلي ، حاكميت اسلام

عنوان : هدف اصلي ، حاكميت اسلام
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : صبح 20 آذر 1362
تاریخ قمری : 6 ربيع الاول 1404
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
معناي عدول از فتوا در بين فقها
آنچه مهم است اين است كه ما مي خواهيم مطابق شرع اسلام مسائل را پياده كنيم . پس اگر قبلا اشتباه كرده باشيم بايد صريحا بگوييم اشتباه نموده ايم . و عدول در بين فقها ازفتوايي به فتواي ديگر درست همين معنا را دارد. وقتي فقيهي از فتواي خود برمي گردديعني من در اين مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار مي كنم . فقهاي شوراي نگهبان واعضاي شورايعالي قضائي هم بايد اين طور باشند كه اگر در مسئله اي اشتباه كردندصريحا بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند، ما كه معصوم نيستيم . پيش ازانقلاب من خيال مي كردم وقتي انقلاب پيروز شد افراد صالحي هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند، لذا بارها گفتم روحانيون مي روند كارهاي خودشان را انجام مي دهند.بعد ديدم خير، اكثر آنها افراد ناصالحي بودند و ديدم حرفي كه زده ام درست نبوده است ،آمدم صريحا اعلام كردم من اشتباه كرده ام . اين براي اين است كه ما مي خواهيم اسلام راپياده كنيم . پس در اين رابطه ممكن است من ديروز حرفي را زده باشم و امروز حرف ديگري را و فردا حرف ديگري را، اين معنا ندارد كه من بگويم چون ديروز حرفي زده ام بايد روي همان حرف باقي بمانم امروز مي گويم مادام كه احكام اسلام پياده نشده است وافراد صالحي نداشتيم تا طبق اسلام عمل كنند، علما بايد مشغول به كارهايشان باشند. اين شاني براي علما نيست كه رياست جمهوري و يا پست ديگري را داشته باشند. چون وظيفه است به اين كارها مي پردازند. خلاصه يك چيز را نبايد فراموش كنيم كه همهمي خواهيم اسلام پياده شود.
نگراني از تكرار مشروطه
من حالا هيچ نگراني ندارم چون اكثر افراد را مي شناسم و مي دانم كه اكثرا متعهد ومتدين هستند، بلكه نگراني من از اين است كه نكند سستي كنيم و در پياده كردن اسلام دقت لازم را ننماييم بعدا اشكال پيش بيايد. نكند مثل مشروطه شود كه آقايان تلاش كردند و مشروطه را بنا گذاشتند، آن وقت چند نفر از سياسيون مستبد، مشروطه خواه شدند و حكومت را گرفتند و هر دوره مجلس را بدتر از دوره قبل تشكيل دادند. امروزمن هيچ ترسي ندارم ، ولي ترسم از آن است كه مبادا ما مسائل را به صورتي محكم تحويل دسته بعد ندهيم ، ترسم از آن است كه مبادا از حرفهاي خارجيها بترسيم و در پياده كردن احكام خدا سستي كنيم . ما بايد همه چيز را به همان قوتي كه امروز دارد، تحويل دسته بعد دهيم ، و آنها هم كوشش كنند كه به همان قوت تحويل دسته بعد دهند. ما بايدبنيان را محكم كنيم و به دسته بعد دهيم تا پيش خدا مقصر نباشيم . بايد هيچ سستي نكنيم و از اين ترس نداشته باشيم كه فلان راديو يا دولت خارجي چه مي گويد، راديوها بايد به ما فحش بدهند. آن روزي را كه امريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت . آن روز كه كارترو ريگان (1) از ما تعريف كنند معلوم مي شود در ما اشكالي پيدا شده است ، آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم . شوراي نگهبان بدون ملاحظه از هيچ كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند. احكام اوليه بايد جاري شود و آن روز هم كه اضطراري پيش آمد، احكام ثانويه كه آن هم حكم خداست را بايد جاري نمايند. بايدبنيان از امروز محكم شود.
جلوگيري از دخالت زورگويان در انتخابات
شوراي نگهبان و شورايعالي قضايي و مجلس و دولت بايد به گونه اي عمل كنند كه بنيان محكمي را پايه گذاري نمايند. اگر بخواهيم به اسلام پايبند باشيم ، بايد آينده را درنظر گرفته و درست نماييم . سعي كنيد مثل مشروطه سستي نشود. الحمدلله امروز مثل زمان مشروطه نيست كه خوبها در اقليت بودند بلكه شما در اكثريت هستيد و قليلي هستندكه انحراف دارند. و من قبلا در مورد انتخابات گفتم كه همه چيز ما بايد روي موازين اسلامي باشد. افرادي كه تعيين مي شوند بايد كساني باشند كه به درد اسلام و جمهوري اسلامي بخورند، و عقيده شان هم اين باشد كه اسلام خوب است . نه فقط اظهار كنند ولي عقيده نداشته باشند، كما اينكه در اول انقلاب خيلي ها اظهار اسلام مي كردند. البته اقليت هاي رسمي غير مسلمان قانونا انتخاب مي شوند پس مردم ، افرادي را كه تعيين مي كنند بايد سعي در شناسايي آنها نموده و قبل و بعد از انقلابشان را در نظر بگيرند و بعدراي دهند. پس مسئله خوب بودن خود شخص است نه اينكه از يك دسته خاصي باشد،نه اينكه اهل علم باشد، حزبي باشد، بازاري باشد، اينها ديگر شرط نيست ، عمده موازين است كه قانون و اسلام تعيين كرده است . ما بايد مجلس را نگه داريم .
دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شايد هم خوب بود، ولي بعدها كم كم رسيدبه جايي كه خودشان افرادي را انتخاب مي كردند. پس ما بايد سعي كنيم مرتبه دوم بهتر ازاول باشد، مردم بهتر شركت كنند، مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تاثير كسي واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خواستند راي دهند. مردم نبايد كنار بروند، اگر مردم كنار بروند همه شكست مي خوريم .خود مردم نگذارند قلدرها دخالت كنند، افراد نالايق دخالت كنند. اگر عده اي جمع شدند و افراد نالايق را انتخاب كردند، مردم به آنها راي ندهند، اگر مردم هم متوجه نشدند. مجلس آنها را قبول نكند. تمام مردم موظفند كه در انتخابات حاضر باشند و تحت تاثير هيچ كس قرار نگيرند. بعد از اينكه مشورت كردند كه براي اسلام مفيد است راي دهند. اگر كسي مورد شك بود و يا اگر كساني منحرف ، خودشان را معرفي كردند، به آنهاراي ندهند. ما بايد مجلسمان را نگه داريم و كاري كنيم كه براي دولتي خوب اساس باشد. مردم اگر از من گله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف كرده ام ، به اسلام چه .مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادي را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مي خواهند، همه در انتخابات شركت كنند و در صحنه حاضر باشند. اگر يك ظالم خلاف كرد، اسلام كه نكرده است . پس بايد كاري كنيم كه ظلم نباشد و ظالم از بين برود. اگر ديديم در اين دوره خلاف شده و به افرادي ظلم شده بايد تلاشمان را بيشتر كنيم تا خلاف و ظلم را ازبين ببريم نه اينكه كنار رويم و از صحنه خارج شويم . زيرا اگر از صحنه خارج شويم ظلم بيشتر مي شود. پس بايد اجتماعمان را بيشتر كنيم و بيشتر در صحنه حاضر باشيم . خداوندبه شما قدرت و سعادت عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله
پانویس :
1- روساي جمهور امريكا: جيمي كارتر "از حزب دمكرات " و رونالد ريگان "از حزب جمهوريخواه ".بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,649,507