خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - همبستگي منافقين با حزب بعث عراق و حمايت قدرتهاي بزرگ از متجاوز

عنوان : همبستگي منافقين با حزب بعث عراق و حمايت قدرتهاي بزرگ از متجاوز
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 31 شهريور 1362
تاریخ قمری : 14 ذي الحجه 1403
مخاطب : ملت مسلمان ايران
مناسبت : هفته جنگ تحميلي
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
سه سال از حمله وحشيانه و احمقانه "سردار قادسيه "(1) گذشت . تجربه سه ساله ومطالعه اوضاع نظامي ، سياسي ، اقتصادي ايران ، كه به خيال پوچ عفلقيان و منافقان و"حزب توده " وابسته و دلباخته شوروي و ديگر گروهها و دسته هاي نوكر ماب در همان هفته اول و يا ماه هاي اول شكست ايران و سقوط جمهوري اسلامي و اسلام حتمي بود،كه اكنون بر جهانيان خلاف آن ثابت شده است ، خوب است چشم كوردلان را باز كند؛ واز كارهاي جنون آميزي كه تاكنون كرده اند، و امروز جز حربه دروغ و گزاف چيزي برايشان به جاي نمانده است ، توبه كنند؛ و در پيشگاه خداي متعال ، اگر اعتقاد دارند، عذرتقصير بخواهند؛ و در پيشگاه ملت بزرگ ايران به جهالت و كوتاه انديشي شان اعتراف كنند. اكنون علي رغم دروغپردازيها و عربده كشيدنها، آنچه براي صدام مانده است شكستهاي پي در پي و جنايتهاي وحشيانه نسبت به مردم مرزنشين ، بخصوص مناطق عرب نشين و كردنشين ، و همچنين ديگر شهرهاي ايران و به شهادت رساندن زنان وكودكان و مردان بيگناه مي باشد.
و آنچه براي دشمنان اسلام و انقلاب ، چه آنان كه در راس كشورهاي كفر و دولتهاي الحادي هستند و چه آنهايي كه به اين دولت ها پناه برده اند، مانده است شايعه سازيهاي واضح البطلاني است كه جز عده اي بي خبر از اوضاع ايران و منطقه كسي باور نمي كند. بي ترديد بايد براي صداميان و وابستگان آن در داخل كشور ثابت شده باشد كه كمك هاي همه جانبه ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهاي تبليغاتي شبانه روزي آنان تاكنون به حال آنان مفيد نبوده ؛ و پس از اين نيز به خواست خداوند تعالي مفيد نخواهدبود. و اگر چشم خود را باز كنند، براي آنها واضح شده است كه قدرت هاي بزرگ يعني امريكا و شوروي از بي عقلي آنان استفاده نموده و مي خواهند با دست آنان ، ولو به احتمال بسيار ضعيف ، در منطقه يا در ايران به خيال واهي خود ناراحتي ايجاد كنند.
تمام اين مسائل و رسوايي هايشان به خاطر آن است كه اسلام و نفوذ معنوي آن را درتوده هاي ميليوني مردم نشناخته اند، و چشم و گوش خود را از شناخت حقيقت هابسته اند. اينان آيا نديده اند كه در ظرف مدت كوتاهي جوانان غيور ايران در سايه معنويت اسلام از پرتگاه هايي كه قدرت هاي نفتخوار و مفتخوار براي سقوط آنان ايجادكرده بودند به صورتي معجزه آسا نجات يافته ، و به قله بلند ايمان و تعهد به اسلام صعودنموده اند؛ و با شجاعت و شهامت كم نظير بر كفر جهاني و عفلقيان تاخته و آنان را ازكشور عزيز خود بيرون رانده اند و ميهن اسلامي خود را از دست چپاولگران شرق وغرب نجات داده ، و تفاله هاي وابسته و پيوسته آنان را به جاي خود نشانده اند و به عمرننگين آنان خاتمه داده اند. و آيا تجربه چند ساله كافي نيست تا اين مدعيان قدرت وشناخت مسائل نظامي ، سياسي و تشكيلاتي را به خود آرد و از خواب غفلت بيدار كند، تااز وعده هاي پوچ ابرقدرتها بازي نخورند و خود را آلت بي اراده دست آنان قرار ندهند؟
مضحك آن است كه صدام در ملاقات با ارتشيان خود، كه طعم تلخ شكستهاي خودرا از جوانان شجاع ايران چشيده اند و از زاغه هاي مملو از اسلحه مدرن و مهمات بي پايان فرار نموده اند، گفته است ما امروز بيشتر از هر وقت ديگر مجهز به سلاح هاي پيشرفته هستيم و جنگ را تا سالها ادامه مي دهيم ! مطلب او نسبت به سلاح هاي پيشرفته اي كه ازقدرت ها يا به دريوزگي و يا در برابر اموال مردم بي پناه عراق به دست آورده است موردتصديق است ، لكن اين نويدي است براي رزمندگان ما كه بدون از دست دادن مخازن كشور و آبروي خود اين سلاحها را از چنگال ارتش فراري عراق به دست آورده و عليهآنها به كار مي برند. و ما از اين شيوه خوشحاليم . و اكنون نيز سربازان فداكار اسلام باسلاحها و خودروها و تانكهاي دشمن بر او مي تازند.
و اما ادامه جنگ ، همه مي دانند كه ابتكار آن در دست جوانان ماست ؛ و تا سقوطحزب بعث عفلقي عراق ، دفاع از اسلام و از دو كشور اسلامي عراق و ايران ادامه دارد. وپس از آنكه مقدرات كشور به دست ملت رنجديده عراق افتاد، جنگ خاتمه يافته است .آنچه كه موجب تاسف بسيار است آن است كه ابرقدرتها، بويژه امريكا، با فريب صدام ،با هجوم به كشور ما، دولت مقتدر ايران را سرگرم دفاع از كشور خود نمود، تا مجال به اسرائيل غاصب تبهكار دهد تا به نقشه شوم خود كه تشكيل اسرائيل بزرگ از نيل تا فرات است ، اقدام نمايد.
اسحاق شامير(2) مهره تازه امريكا، به مجرد نامزدي نخست وزيري به جاي بگين (3)،مهره ديگر، قبل از هرچيز نقشه اسرائيل را فاش نمود. او گفت سازمان آزاديبخش فلسطين بايد محو شود. وي تصريح كرد كه به عنوان طرفدار يك اسرائيل بزرگ باقي خواهد ماند. اكنون جاي تاسف نيست كه سران كشورهاي عرب در مقابل اين مصيبت ياساكت نشسته اند و راه را براي اين نقشه شوم باز گذاشته اند، و يا براي خوشامد امريكا و ياجاه و مقام آني خويش حامي اسرائيل شده اند؟ اينجانب ، براي اداي وظيفه اسلامي ، درهر فرصت فرياد دل محرومان و مظلومان منطقه را به جهانيان ، از آن جمله دولت هاي كشورهاي اسلامي ، رسانده ام . و پس از اين نيز، اگر فرصتي رخ دهد، ان شاءالله خواهم رساند. شايد در حكومت هاي اين كشورها، كه بعضي سرگرم عياشي و بعضي نزاع وجدال با برادران خويش و بعضي از ترس امريكا خود را باخته اند، اثر كند و اين خواب غفلت به يك بيداري اسلامي - انساني تبديل گردد، و به اين وضع فلاكتبار خويش خاتمه دهند، و همانند ايران قهرمان دست رد به سينه تمام ابرقدرتها زنند. اكنون برادران مسلمانلبناني ما در چنگال اسرائيل و دولت خونريز لبنان و از آن بدتر امريكاي تجاوزگرگرفتارند و هر روز گروهي از آنان شهيد يا آواره مي شوند؛ و اكثر دولتهاي منطقه سرگرم سازش با اسرائيل يا تاييد دولت لبنان هستند؛ و يا سرگرم نقشه براي تاييد جنايات صدام وكمك نظامي يا مالي به او براي ادامه جنايات به دو ملت عراق و ايران مي باشند.
و آنها گمان مي كنند كه صدام را با اين كمكها مي شود نجات داد؛ و اگر نجات پيداكرد. دست آنان را به گرمي مي فشارد. غافل از آنكه با آن خوي سلطه جويي وبلندپروازي و سبعيتي كه در او هست فرصت نفس كشيدن به آنان را نخواهد داد، و بابهانه هاي واهي به كشورهاي آنان تجاوز خواهد كرد. امريكا و شوروي براي تضعيف اسلام و دولتهاي اسلامي مشغول فعاليت ، از قبيل تفرقه افكنيها و ايجاد تشنجات داخلي به دست عمال مزدور يا فريب خورده و بر افروختن جنگ بين كشورها و ديگر شيوه هاي استعماري ، هستند. و اين دولتهاي كشورهاي اسلامي و مستضعف جهان هستند كه بايدچشم و گوش خود را باز كرده و اين توطئه ها را خنثي كنند.
ملت ايران و قواي مسلح شجاع و فداكار براي افراشتن پرچم توحيد و تحكيم پايه هاي جمهوري اسلامي ، سال سوم دفاع از هجوم عفلقيان بي فرهنگ را پشت سرمي گذارند؛ و با سپاس بي پايان از خداوند متعال و مددهاي غيبي و آشكار او، از كشوربقيه الله ، ارواحنا لمقدمه الفدا، در تمام ميدانها به بهترين وجه دفاع نموده و پيروز شدند؛و در ميدان جنگ تحميلي ، متجاوز جسور را كه با كمال جهالت از وعده ها و نويدهاي امريكا اغفال و خود را در اين دام مهلكه انداخت . آنچنان ادب كرد كه اينك به هر دولتي پناه برده و به هر دري مي زند كه خود را از اين دام خود ساخته نجات دهد؛ ولي بحمدالله موفق نخواهد شد. اكنون كه از جمهوري اسلامي سيلي خورده و اميدي برايش نمانده است ، به دولت فرانسه نيز متشبث شده است تا با كمك سلاحهاي مخرب به منابع اقتصادي ايران ضربه بزند و برگي بر جنايات خود بيفزايد. اينجانب به همه كشورهاي منطقه و كشورهايي كه به نحوي از نفت استفاده مي كنند هشدار مي دهم كه دولت ايران باتمام قدرت در مقابل اين جنايت ايستادگي مي نمايد؛ و مصمم است تا در صورت وقوعچنين جنايتي ، با تمام قدرت تنگه هرمز را مسدود كند و اجازه ندهد حتي يك قطره نفت از آنجا صادر شود. مسئول پيامدهاي اين حادثه بزرگ دولت فرانسه است .
سقوط صدام تا حدي است كه حتي با منافقين فراري ، كه خود از او مفلوكتر و شكست خورده تر هستند، دست اخوت مي دهد. و منافقين نيز كه براي ترميم ننگ و بي آبرويي خود به هر حشيشي متشبث مي شوند و تنها براي اينكه راديو بغداد اسمي از اين مدعيان نجات خلق برد با كمال وقاحت با صدام جاني ، كه با خمپاره ها و موشكها هزاران زن ومرد و كودك و بزرگ و كوچك اين مرز و بوم را شهيد كرده است و هر روز شهرهاي اين خلق بيگناه را با توپهاي دوربرد بر سرشان خراب مي كند. دست اخوت و برادري مي دهند، و رسما براي آنان جاسوسي مي كنند. و با آنكه سران منافقين در دامن امريكا وفرانسه مشغول عياشي و خوشگذراني هستند، مع الاسف عده اي نوجوان را با حيله وتزوير گول زده و قدرت تفكر را از آنان سلب نموده اند. اميدوارم نوجوانان فريب خورده با ديدن اين جنايات و روشن شدن همدستي آنان با صدام ، ديگر كوركورانه ازآنان تبعيت نكنند.
اكنون كه "هفته جنگ " است و هفته جنگ امسال با سال گذشته فرقهاي بسياري دارد، اينجانب به ملت ايران براي داشتن چنين جوانان برومند و متعهد و فداكاري كه نظير آنان را در جهان سراغ ندارم و تاريخ هم نشان نداده است تبريك وتهنيت عرض مي كنم ؛ و به اسلام بزرگ براي داشتن اين جانبازان در راه حق ، كه براي اسلام و ميهن اسلامي خود از همه چيز خويش مي گذرند، تبريك تقديم مي كنم ؛ كه اينان نه تنها ايران را در جهان و نسل هاي آينده آبرو دادند. كه اسلام بزرگ ، كه با تعليمات و الهامات خود چنين تحول بزرگي را به وجود آورده است ، سرافراز نمودند. امروز همه از تصوير اين صحنه هاي معنوي - انساني عاجزند.و اينجانب كه به نويسندگان و گويندگان و تحليلگران و هنرمندان و نقاشان و همه وهمه پيشنهاد مي كنم تا هميشه و بخصوص در اين هفته آنچه در توان دارند درطبق اخلاص گذاشته و تقديم اين سلحشوران عظمت آفرين و ملت ايران و اسلام بزرگنمايند، براي آن است كه به گوشه اي از وظيفه اسلامي ، انساني ، ملي ، ميهني ، هرچندكوچك خود عمل نمايند، والا خداوند شكور است كه نام اين عظمت آفرينان را در اين جهان بلند و مقامشان را در ملكوت اعلي به نمايش مي گذارد مگر نه آن است كه اينان صداي اسلام را به اقصي نقاط عالم رسانده و عظمت آن را در سطح عالم خاكي جلوه گرساخته اند؟ قدرداني از اين عمل بزرگ جز به مشيت ذات مقدس او جل و علا ميسرنيست .
چنانچه ما خاكيان ناتوان از عهده تعظيم و تقدير مادران بزرگواري كه در دامن خوداين جوانان متعهد را پرورانده اند و پدران سلحشوري كه در پناه خويش آنان را به جواني رسانده اند و همسران غمخواري كه در كنار آنان به سر برده اند و اكنون با روي گشاده به ميدان نبرد و دفاع از حق مي فرستند مي باشيم ؛ و اين نيز در عهده آفريدگار منان است .لكن ملت بزرگ ايران در اين هفته ثابت كند كه به اسلام با بذل جان و ثمره حيات و مال وفادار است ؛ هرچند كوردلان شكست خورده در داخل و خارج كشور براي تسكين جراحات خود جغدوار ناله هايي سرمي دهند.
اينك كلمه اي نصيحت آموز با جوانان عزيزي كه در جبهه ها و پشت جبهه ها براي اقامه عدل الهي فداكاري مي كنند، و عزيزاني كه به نحوي براي هدف الهي آسيب ديده اند، و بازماندگان شهداي معظم كه در راه قرآن كريم به شهادت ، بزرگترين فيض الهي رسيده اند، و به پدران و مادران و همسران و نزديكان شهداي زنده ، و به كساني كه در پشت جبهه ها به نحوي كمك به برادران مدافع خود مي كنند. توجه كنيد كه غرورپيروزيها و شهرتها و جوانمرديها در قلب شما رخنه نكند، كه اين مرض نفساني ازدامهاي شيطان است كه بندگان خدا را از توجه به او باز مي دارد، و از مكايد نفس اماره بالسو است كه انسانها را به شرك و عبوديت بتها، و خصوص مادر بتها، كه بت نفس است ، مي كشاند. زنهار كه جز او را جل و علا، كه ولي نصر است و هيچ نصري جز از اونيست ، موثر بدانيد كه ما رميت اذ رميت و لكن الله رمي (4) هرچه داريد و داريم و دارند ازاوست و "ما عدم هاييم ، هستي ها نما"
بارالها، ما ضعيف و ناتوانيم ، تو به فضل خود ما را از شرك جلي و خفي حفظ فرما؛ واز تبعيت هواهاي نفساني ، كه خود شرك است ، نجات مرحمت فرما؛ و به حقيقت توحيدو يكتاپرستي و يكتاخواهي هدايت فرما؛ و اسلام ، اين دين توحيد و يكتاپرستي ويكتاخواهي ، را در سراسر جهان پرتوافكن نما، و بيرقهاي كفر و شرك و نفاق را سرنگون فرما؛ و مسلمين را به وظايف اسلامي - انساني خويش هدايت كن ؛ و بلاد مسلمين ومستضعفين را از شر مستكبرين و جهانخواران محفوظ دار؛ و شهداي راه حق را از عصرآدم صفي الله تا عصر پيامبر خاتم ، صلي الله عليه و آله و سلم ، و تاكنون و تا عصر بقيه الله ،ارواحنا فداه ، از رحمتهاي واسعه و جلوه هاي خاص خود بهره مند فرما؛ و شهداي عزيزايران را كه براي اسلام و ميهن اسلامي سرافرازيها آفريدند با شهداي صدر اسلام محشور فرما؛ و به بازماندگان آنان ، پدران و مادران و همسران متعهدشان ، صبر و اجر وپايداري عنايت فرما؛ و به اسراي ما سلامت عنايت كن ؛ و هرچه زودتر اين بزرگان اسلام و افتخارآفرينان كشور اسلامي ايران را به ميهن اسلامي شان بازگردان ؛ و به جانبازان ، اين شهداي زنده ، شفا مرحمت فرما و در خيل شهدا محشورشان نما؛ و به نزديكان ،خصوصا مادران و پدران و همسرانشان ، صبر و اجر مرحمت فرما؛ و به رزمندگان در راه اسلام و دفاع از كشور اسلامي ، كه با كوششهاي جانفرساي خود دشمنان اسلام را منكوب و مخذول نمودند و دست آنان را از تجاوز و جنايت و خيانت به كشور قطع كردند، قدرت و سلامت و عظمت مرحمت فرما، و آنان را از مجاهدان در راه خدا قراربده .
صلوات و سلام خدا بر پيامبران خود، خصوصا خاتم و افضل آنان ، حضرت محمدمصطفي ، صلي الله عليه و آله و سلم ، و بر امامان و اولياي عظيم الشان خداوند، بويژه خاتم آنان ، مهدي منتظر، بقيه الله في الوري - ارواحنا لمقدمه الفدا . والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- صدام حسين ، رئيس جمهور مغرور حاكم بر بغداد، كه در آغاز جنگ تحميلي عليه ايران وعده فتح سه روزه دادو تجاوزش به ايران را "قادسيه " ناميد. 2- اسحاق شامير، كه به تازگي نخست وزيري رژيم اشغالگر قدس را عهده دار شده بود. او پيش از احراز اين سمت ،وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي بود.
3- مناخيم بگين كه جاي خود را به اسحاق شامير داد و از آن پس به سمت وزيرخارجه رژيم صهيونيستي منصوب شد. 4- "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمي و ليبلي المومنين منه بلا حسنا - شما ايشان رانكشتيد بلكه خداوند آنها را كشت و نه تو تير را انداختي آنگاه كه انداختي ، بلكه خدا بينداخت تا بيازمايد مومنان را ازخود آزمايشي نيكو. سوره انفال ، آيه 17.بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,648,585