خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - توسعه مبارزه توسط دانشجويان

عنوان : توسعه مبارزه توسط دانشجويان
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 4 تير 1345
تاریخ قمری : 6 ربيع الاول 1386
مکان : قم
جلد : 2

متن :
[دبير امور بين المللي كنفدراسيون در مراجعت از سمينار كنفرانس بين المللي دانشجويان فيليپين مسافرتي به عراق كرده و به حضور حضرت آيت الله خميني شرفياب گرديد و مراتب پشتيباني دانشجويان ايراني را از مبارزات روحانيون مترقي و شخص حضرت آيت الله اعلام داشت .
مذاكرات حضرت آيت الله با دبير كنفدراسيون جهاني در روز 25 ژوئن برابر با چهار تير ماه درنجف اشرف پيرامون نحوه همكاريهاي آينده روحانيون با دانشجويان صورت گرفت و. . . از طرف دبيركنفدراسيون ، اطلاعات لازم درباره كنفدراسيون و فعاليتهاي آن در جنبه هاي مختلف در اختيارحضرت آيت الله گذاشته شد. حضرت آيت الله خميني ضمن اظهار تاسف از وضع ميهن و. . . اشاره به زنداني شدن عده كثيري از ميهن پرستان كردند و فرمودند كه : ]
اين مبارزات را بايد توسعه داد و تمام ملت را در آن شركت داد.
دانشجويان بايد متحدا به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمديده ايران و آنچه برآنان مي گذرد را فراموش نكنند. آينده مملكت به دست جوانان سپرده مي شود و درحفظ و حراست آن نبايد غفلت كنند. ما روحانيون با شما در اين راه همراه هستيم وبراساس احكام اسلام با شما همكاري مي كنيم .
[حضرت آيت الله فرمودند كه در آينده در موقعيتي مناسب مطالبي براي دانشجويان از طريق كنفدراسيون مرقوم خواهند داشت . (1)]
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,634,493