خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پاسخ استفتا - تاييد امامت جمعه در شهر كلاستال آلمان

عنوان : تاييد امامت جمعه در شهر كلاستال آلمان
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : مرداد 1362
تاریخ قمری : ذي القعده 1403
مخاطب : اعضاي انجمن اسلامي شهر كلاستال - آلمان
جلد : 18

متن :
[بسمه تعالي . نظر به اينكه ما برادران مسلمان ايراني مقيم شهر كلاستال واقع در آلمان غربي با برادران مسلمان اهل تسنن غير ايراني ، همه هفته نماز عبادي سياسي جمعه را بپامي داريم ؛ لذا به همين خاطريكي از برادران ايراني دانشجو، امامت جماعت نماز جمعه را همه هفته به عهده مي گيرد و با توجه به اينكه در ايران اسلامي ، كليه ائمه جمعه از طرف حضرت امام - روحي فدا - بايد حكم داشته باشند، اين مسئله نسبت به موقعيت ما چگونه است ؟ و آيا امامت اين برادر به عنوان امام جمعه جايز است ؟ و اين مسئله به طور كلي چگونه مي باشد؟ و من الله التوفيق .
برادران شما در انجمن اسلامي شهر كلاستال ]
بسمه تعالي
به ترتيبي كه نوشته ايد همچنان نماز جمعه را مانند گذشته به امامت همان برادر مذكوراقامه نماييد و صحيح است . ان شاءالله موفق باشيد.
روح الله الموسوي
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,956,148