خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - پيام - رهنمودهايي به نمايندگان خبرگان رهبري و رهبران آينده

عنوان : رهنمودهايي به نمايندگان خبرگان رهبري و رهبران آينده
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 22 تير 1362
تاریخ قمری : 2 شوال 1403
مکان : تهران ، جماران
مخاطب : نمايندگان مجلس خبرگان
مناسبت : گشايش مجلس خبرگان رهبري
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
با تاييد خداوند متعال جل و علا و پشتيباني حضرت ولي الله اعظم ، بقيه الله ارواحنالمقدمه الفدا - بر حسب اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ، مجلس مبارك خبرگان ، كه به وسيله آرا ملت عظيم الشان ايران ، شماري از علماي اعلام و حجج اسلام - ادام الله بقائهم - براي تعيين رهبر يا شوراي رهبري انتخاب شده اند، مفتوح گرديد. مجلسي كه براي ادامه نظام جمهوري اسلامي و شرعيت بخشيدن به آن نقش اساسي دارد. مجلسي كه علاقه مندان به اسلام و جمهوري اسلامي دل بدان بسته ، ومخالفان و دشمنان آن چشم به آن دوخته اند. آنان دل بسته اند كه منتخبين آنها، كه ازعلماي متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با راي مبارك خود شايسته ترين و آگاه ترين ومتعهدترين فقيه يا فقها را براي اين مقام ، كه صيانت (1) نظام جمهوري اسلامي و هدايت آن به طور شايسته و موافق با شريعت مطهره بستگي به آن دارد، با اعتقاد به حضورخداوند متعال و نظارت او - جل و علا - بر آرا و اعمال و احوال آنان تعيين نمايند، ورضاي او را بر رضاي خود و ديگران مقدم دارند. و اينان چشم طمع دوخته اند كه شايد به وسيله ايادي خود بتوانند لغزشي خداي نخواسته ايجاد كنند كه در آتيه اي ولو دراز مدت نظام اسلامي را به انحراف كشانند.
ما مي دانيم كه ابرقدرت ها و حكومت هاي وابسته به آنان با اسلام شاهنشاهي وملكي (2) مخالف نيستند؛ بلكه بي شك آن را تاييد نيز مي كنند. اسلامي كه به وسيله ايادي ابليسي خود و جهال بصورت عالم ، عرضه شود - كه علماي اسلام و مسلمانان نبايد درامور سياسي و اجتماعي مسلمين دخالت كنند و نبايد در امور مسلمانان اهتمام نمايند، وحكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث مجاري الامور بيد العلما بالله (3) راضعيف و سخن شريف و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا. (4) و ديگر احاديث ازاين قبيل را بي مبنا يا به تاويل كشانند - صددرصد مورد تاييد آنان است . چه بهتر كه دست علماي متعهد و مسلمانان بيدار را اين درباريان روحاني نما و بازيخوردگان غافل ازسياست بازي شياطين ببندند، و راه را براي چپاول و سلطه قدرت ها باز كنند. آنان ازاسلامي كه مويد آنهاست چه باك دارند؟ از اسلام علي بن ابيطالب - عليه صلواه الله وسلامه - مي ترسند. اگر آن شهيد دلباخته اسلام و اسلام شناس حقيقي مثل اينان فكرمي كرد و به گوشه عزلت به عبادت خدا مشغول مي شد و راهي جز بين مسجد و منزل نمي پيمود، نه جنگ صفين (5) و نهروان (6) پيش مي آمد، و نه جنگ جمل (7)، و نه مسلمانان فوج فوج به قتل مي رسيدند و شهيد مي شدند. و اگر سيدالشهدا - عليه السلام -مثل اينان فكر مي كرد و در كنار قبر جدش به ذكر و دعا مي پرداخت ، فاجعه بزرگ كربلاپيش نمي آمد و دوستان ارجمند خداوند قطعه قطعه نمي شدند و آل الله به اسارت نمي رفتند. و از آنها بالاتر، اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - مانند اينان فكرمي كرد و به نصيحت و بيان احكام عبادات مي پرداخت ، آن همه رنج و مصيبت نمي ديدو آن همه مسلمانان به شهادت نمي رسيدند. و در علماي معاصر، اگر مرحوم آيت اللهعظيم الشان ، آقا ميرزا محمد تقي شيرازي (8) با آن مقام بزرگ در علم و ورع و تقوا،همانند اينان فكر مي كرد، در عراق جنگ بين مسلمانان و انگليسي هاي متجاوز غاصب پيش نمي آمد و آن همه مسلمانان شهيد نمي شدند، و استقلال عراق تامين نمي شد.حكومت هايي كه در عصر حاضر با دل و جان و اسم اسلام در خدمت ابرقدرت ها، بويژه امريكا هستند و عامل تامين منافع آنان در جهان مي باشند، و آخوندهاي درباري از خدابي خبر كه مويد آنان و مخالف با رژيم اسلامي هستند و كوشش در هدم اسلام پرخاشگربر ستمگران به سيره رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - و علم كردن اسلام شاهنشاهي و ملوكي هستند، كه مسلمانان متعهد را به جرم شكايت از ظلم امريكا واسرائيل مي خواهند از فريضه حج محروم كنند، بايد مورد تاييد شوروي و امريكا واسرائيل باشند.
و اكنون شما، اي فقهاي شوراي خبرگان واي برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستمشاهي ، مسئوليتي را قبول فرموديد كه در راس همه مسئوليت هاست ؛ و آغاز به كاري كرديد كه سرنوشت اسلام و ملت رنجديده و شهيدداده و داغديده گرو آن است . تاريخ و نسل هاي آينده درباره شما قضاوت خواهند كرد،و اوليا بزرگ خدا ناظر آرا، و اعمال شما مي باشند؛ "والله من ورائهم محيط و رقيب "(9).كوچكترين سهل انگاري و مسامحه و كوچكترين اعمال نظرهاي شخصي و خداي نخواسته تبعيت از هواهاي نفساني ، كه ممكن است اين عمل شريف الهي را به انحراف كشاند، بزرگترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهوري اسلامي نوپا به انحراف كشيده شود و سيلي بخورد و به شكست منتهي شود، خداي نخواسته اسلام براي قرن ها به طاق نسيان سپرده مي شود، و به جاي آن ، اسلام شاهنشاهي و ملوكي جايگزين آن خواهد شد. شما برگزيدگان مستضعفان مي دانيد كه با كوتاه شدندست ابرقدرت هاي چپاولگر از كشور اسلامي شما، آنان و وابستگان به آنها ماهيت اسلام و قدرت الهي آن را لمس نمودند، و چون افعي زخم خورده در كمين نشسته اند كه از هر راهي بتوانند خود يا به وسيله پيروان از خدا بي خبر خود اين نظام الهي را از مسيرخود منحرف نمايند. و بالاترين انحراف ، كه منجر به انحراف تمام ارگان ها مي شود،انحراف رهبري است ، كه امروز شما نقش اول آن را داريد. شما ديديد و شنيديد كه بااصل پنجم قانون اساسي چه مخالفت ها شد و چه جار و جنجال ها بپاكردند، و بحمدالله تعالي موفق نشدند ماموريت خود را انجام دهند. و اخيرا با همين تعيين خبرگان نيزمخالفت كردند و سمپاشي نمودند، و بحمدالله با شكست مواجه شدند. و امروز هم شمانبايد از كيد ساحران و وسوسه خناسان (10) غافل باشيد. راه خود را با قدرت الهي و تعهدبه اسلام بزرگ و قوت ايماني و روحي ادامه دهيد؛ و به هيچ چيز الا مصالح اسلام ومسلمين فكر نكنيد. و در اين صورت خداوند تعالي پشت و پناه شماست .
لازم است به رهبر محترم آتيه ، يا شوراي رهبري ، تذكري برادرانه و مخلصانه بدهم :رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلام بزرگ چيزي نيست كه خودبخود ارزش داشته باشد، و انسان را خداي نخواسته به غرور و بزرگ انديشي خود وادارد. آن همان است كه مولاي ما، علي بن ابيطالب ، درباره آن گوشزد فرموده است . اساسا انبيا خدا - صلواه الله وسلامه عليهم - مبعوث شدند براي خدمت به بندگان خدا، خدمت هاي معنوي و ارشادي و اخراج بشر از ظلمات به نور، و خدمت به مظلومان و ستمديدگان و اقامه عدل ، عدل فردي و اجتماعي .
شما كه خود را پيروان اصحاب وحي و اوليا عظيم الشان مي دانيد و بحمدالله هستيد،خود را جز خدمتگزار به ملت هاي ستمديده ندانيد. و بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان بيش از هركس چشم طمع به شما دوخته اند، و با اشخاص منحرف نفوذي دربيوت (11) شما، با چهره هاي صددرصد اسلامي و انقلابي ، ممكن است خداي نخواستهفاجعه به بار آورند، و با يك عمل انحرافي نظام را به انحراف كشانند، و با دست شما به اسلام و جمهوري اسلامي سيلي زنند. الله ، الله ، در انتخاب اصحاب خود. الله ، الله ، درتعجيل تصميم گيري ، خصوصا در امور مهمه . و بايد بدانيد و مي دانيد كه انسان از اشتباه وخطا مامون نيست . به مجرد احراز اشتباه و خطا از آن برگرديد، و اقرار به خطا كنيد؛ كه آن كمال انساني است ، و توجيه و پافشاري در امر خطا نقص ، و از شيطان است . در امور مهمه با كارشناسان مشورت كنيد، و جانب احتياط را مراعات نماييد.
اينجانب مطالبي را در سي صفحه ، به عنوان وصيت ، نوشته ام ؛ و يك نسخه آن را درمجلس مبارك خبرگان امانت مي گذارم ، كه پس از مرگ اينجانب منتشر خواهد شد.
از خداوند متعال عاجزانه مسئلت مي نمايم كه اسلام بزرگ را عظمت بيشتر بخشد؛ وتوفيق وحدت را براي حفظ كيان اسلام و كشورهاي اسلامي نصيب ملت هاي اسلامي فرمايد؛ و جمهوري اسلامي را هرچه بيشتر تقويت نمايد؛ و ما را مورد عنايت حضرت بقيه الله - عجل الله فرجه الشريف و روحي لمقدمه الفدا - قرار دهد. والسلام علي عبادالله الصالحين .
22 تيرماه 1362 / 2 شوال المكرم 1403
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- حراست و نگهباني . 2- پادشاهي .
3- "كارها به دست عالمان دين خدا جريان مي يابد. " بحارالانوار، ج 97، ص 80، ح 37.
4- "در حوادثي كه پيش مي آيد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد. " بحارالانوار، ج 2، ص 90، ح 13.
5- جنگ صفين ، جنگ بين سپاهيان حضرت علي "ع " و معاويه .
6- جنگ معروف حضرت علي با خوارج .
7- جنگ حضرت علي "ع " با طلحه و زبير و يارانشان در نزديكي بصره . 8- ميرزا محمد تقي شيرازي ، معروف به "ميرزاي دوم " از فقهاي بزرگ كه رهبري مردم عراق را در جنگ عليه نيروهاي انگليسي در 1920 ميلادي برعهده داشت .
9- خداوند از اطراف بر ايشان احاطه دارد و مراقب است . 10- وسوسه گران نهاني .
11- جمع بيت : خانه .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,226,027